משרד החוץ מבקש לקבל הצעות מקהילת העסקים בישראל למתן חסות לפעילות עסקית בביתן ישראל בתערוכת אקספו בדובאי.

הודעה לעיתונות מטעם: האגף לדיפלומטיה ציבורית, משרד החוץ

מהדורת האקספו העולמית תתקיים בדובאי (איחוד האמירויות), בתאריכים 1.10.2021 ועד 30.4.2022.

המארגנים מצפים להשתתפותן של כל מדינות העולם, ארגונים בינ”ל וחברות רב-לאומיות, סה”כ מעל 200 ביתנים. מספר המבקרים הצפוי נאמד בכ- 25 מיליון איש.

מדינת ישראל משתתפת בתערוכה על ידי ביתן עצמאי ששטחו כ-1,500 מ”ר. משרד החוץ אחראי על הקמה והפעלה של הביתן הישראלי, על פי החלטת הממשלה.

כמו תערוכות האקספו האחרונות תערוכת האקספו בדובאי מהווה הזדמנות גדולה עבור מדינת ישראל להציג את נכסיה הכלכליים, הערכיים, והתיירותיים, באופן התואם ל”תמה” של התערוכה.

בהשוואה לתערוכות הקודמות, התערוכה בדובאי מהווה הזדמנות גדולה עוד יותר משני טעמים: הן נושא התערוכה העיקרי (Connecting Minds) והן נושאי המשנה (OpportunityMobility Sustainability) הינם נושאים שבהם לישראל נכסים ייחודיים, המוכרים על-ידי מדינות וקהילות עסקיות משמעותיות בעולם, ובכלל זה במדינות ערב.

קיום התערוכה בדובאי מהווה פלטפורמה יוצאת דופן, ובשלב זה חד פעמית, להציג את הנכסים הנ”ל בקרב קהלים שבדרך-כלל אינם יכולים ללמוד עליהם ו/או לחוות אותם ממקור ראשון. לפיכך, משרד החוץ, מזמין את קהיליית העסקים בישראל, להציג את הטכנולוגיה / מוצר / שרות שפיתחו, לקהל המבקרים שיגיעו לבקר בביתן הישראלי.

לשם כך, המשרד מעוניין לקבל הצעות מחברות ישראליות המעוניינות לקחת חלק במיצגי הביתן הישראלי המיועדות לקהל הרחב ו/או בפעילות ייעודית שתופנה לקהלים מקצועיים (“אירועי צד”).

הנחיות להגשת הצעות למתן חסות לפעילות עסקית בביתן ישראל בתערוכת אקספו דובאי מופיעות בקול הקורא באתר האינטרנט של המשרד בכתובת: משרד החוץ GOV פרסומים או בכתובת https://bit.ly/2R1rzrl.

קיימת חובת הרשמה לקול הקורא על ידי שליחת טופס הרשמה לדוא”ל expodubai@mfa.gov.il.

מציע שלא ישלח את טופס ההרשמה למשרד, לא יקבל מענה לשאלות הבהרה ו/או עדכון בנושא מועד הגשת ההצעות וכד’, ויהיה מנוע מהעלאת טענה כלשהי כלפי המשרד בקשר לאי קבלת הודעה על שינויים אפשריים בתנאי הקול הקורא (מובהר כי עדכונים אלה יופיעו גם באתר האינטרנט הנ”ל).

שאלות הבהרה בקשר לקול הקורא ניתן להפנות לכתובת דוא”ל הנ”ל עד ליום 03.02.2021.

את ההצעה לקול הקורא בצירוף כל המסמכים הדרושים יש להגיש באמצעות קובץ PDF  סרוק לכתובת דוא”ל הנ”ל.

על ההצעה להגיע בדוא”ל עד לתאריך 28.2.2021 שעה 14:00.

לחצו כאן למידע נוסף אודות הקול הקורא

כל מציע שיגיש הצעה לקול הקורא יקבל מהמשרד אישור הגשה בהודעת דוא”ל חוזרת, על המציעים לשמור את אישור ההגשה הנ”ל כאסמכתא.

הפרטים המתוארים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות בקול הקורא עצמו הן אלה שתחייבנה את המשרד ואת המציע.