קול קורא חמישי יוצא לדרך: קרן הודו-סין - בלוג מינהל סחר חוץ


בחר בלוג

הצטרפו לרשימת התפוצה
בקשה לתעודת יצואן
Emerging Markets

קול קורא חמישי יוצא לדרך: קרן הודו-סין

פורסם ע"י , מרכזת קרן הודו – סין – יפן ותכנית מאגדי תשתית , בתאריך 13 ביולי 2014

אני שמחה להודיע על פתיחת קול קורא חמישי להגשת בקשות לסיוע עבור הקמת נציגות שיווקית בהודו וסין.

קרן הודו-סין מטרתה מימוש הפוטנציאל הגלום בצמיחתן הכלכלית של מדינות אלה, גיוון יעדי היצוא והגברת היקף היצוא והסחר עם מדינות אלה והגדלת כמות החברות הישראליות הפעילות בהודו ובסין תוך העמקת פעילותן השיווקית.

עד כה הוגשו בקשות במסגרת ארבעה קולות קוראים. סה"כ הוגשו כ- 160 בקשות על ידי חברות ישראליות מסקטורים שונים. 63 בקשות אושרו, בעלות של כ- 90 מיליון ₪ לשלוש שנים, מתוכן: 33 סין, 30 הודו.

כמה  דגשים מיוחדים בנוגע להגשת הבקשה עבור הקול הקורא הנוכחי:

  • חברות אשר בקשתן תאושר, תקבלנה סיוע בשיעור של חמישים אחוזים (50%) מסך ההוצאות המאושרות למשך 3 שנים.
  • תנאי הסף להגשת בקשות: כמפורט בהוראת מנכ"ל 3.2.
  • חברה שקיבלה סיוע מהתכנית והגדילה את מכירותיה במדינת היעד, תחויב בתשלום תמלוגים כמפורט בהוראה.
  • ידונו עשרים הבקשות המלאות הראשונות שיוגשו למרכז הוועדה לפי סדר הגשתן.

לנוסח הוראת המנכ"ל קראו כאן.
לנוסח המלא של ההודעה קראו כאן.

תאריך אחרון להגשת בקשות: 10.8.2014 , יד' באב תשע"ד.

בהצלחה לכולם!

חני אלקובי מרכזת קרן הודו – סין – יפן ותכנית מאגדי תשתית

כתיבת תגובה

(לא יפורסם)

* שדה חובה

פניה למרכזת קרן הודו – סין – יפן ותכנית מאגדי תשתית, חני אלקובי