אפריל 20, 2016
אפריל 20, 2016

אני שמח להודיע על פתיחת קול קורא למקצים חדשים בקרן הפרויקטים אשר החלה לפעול תחת הוראה עדכנית ומותאמת לצורכי התעשייה בשנת 2016.

על מנת להגביר את הפוטנציאל המסחרי של חברות ישראליות בחו”ל מפעיל מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה מגוון כלים המסייעים לחברות לפעול בשוק הפרויקטים והמכרזים הבין-לאומי ובכך ולממש את פוטנציאל היצוא לשווקי יעד.

הקרן משתתפת בסיכון של החברות הישראליות שמתמודדות במכרזים ובפרויקטים, ומיועדת למעשה להגדיל את מספרן של החברות המגישות מועמדות לפרויקטים בזירה הבינלאומית. 

ניתן לקבל סיוע להוצאות הכרוכות בהגשת הצעה למכרז או בעריכת הוכחת היתכנות עד להיקף סיוע מרבי של 500,000 ₪, אשר יהוו 50% מסך ההוצאות.

ההוצאות המוכרות על ידי הקרן הן: שכר עובדים, רכישת ציוד וחומרים, שירותי יעוץ בארץ ובחו”ל, רכישת מסמכי המכרז, שכירת קבלני משנה בישראל ובחו”ל, הוצאת נסיעה למדינת היעד (טיסות ואש”ל).

המענק יינתן בגין ביצוע עבודה בפועל והוצאות שהוציאה החברה במזומן וישולם  רטרואקטיבית כנגד הצגת קבלות, תלושי שכר ואישורים אחרים שיעידו על סכום ותשלום ההוצאה, בהתאם לדרישת מרכז התכנית מהחברה.

שימו לב לחלק מתנאי הסף:

  • תקרת מכירות  של 400 מיליון ₪.
  • השווי המינימלי של הפרויקט במסלול של הוכחת היתכנות הוא 1 מיליון דולר וחצי מיליון דולר במסלול של הגשת הצעה למכרז.
  • החברה אינה מקבלת תמיכה נוספת מהממשלה לביצוע העבודה.
  • החברה אינה מקבלת מימון מהמזמין העולה על 30% מעלות העבודה ואינה שותפה פוטנציאלית לרווחי הפרויקט.
  • החברה צירפה לבקשה מסמכי המזמין- החברה עבורה מבקשים לבצע את הפרויקט.

מאז הקמת הקרן ב-2010 אושרו יותר מ-120 בקשות לסיוע, בהיקף מצטבר של למעלה מ-33 מיליון ש”ח.

הדיון בבקשות ייערך במתכונת רציפה כך שכל 20 בקשות מלאות ותקינות שיוגשו לוועדה יועלו לדיון ובכך ניתן יהיה לקצר את זמן הטיפול בבקשות.

פרטים נוספים אודות הקרן ופעילותה ניתן למצוא באתר משרד הכלכלה, מערך כלי הסיוע לתעשייה

International_Projects_Announcment_2016


ג'מאל זועבי

צור קשר עם: ג'מאל זועבי
ליצירת קשר לחצו >>