כתובת
רח' בנק ישראל 5, ירושלים
טלפון
074-7502626

פקס
074-7502941