ספטמבר 01, 2014
ספטמבר 01, 2014

אני שמחה להודיע על פתיחת תוכנית “כסף חכם”.

מטרת התכנית היא להגדיל את היקף המכירות בשווקים הבינלאומיים. במסגרת התכנית, משרד הכלכלה יכיר בהוצאות ייעודיות לשיווק מוצרים או שירותים בחו”ל לקידום מאמצי השיווק בשווקי היעד ויתמוך בהוצאות אלו.

כמה דגשים מיוחדים בנוגע להגשת הבקשה עבור התוכנית:

  • חברות אשר בקשתן תאושר, תקבלנה סיוע בשיעור של חמישים אחוזים (50%) מסך ההוצאות המאושרות למשך שנתיים (חריגים מפורטים בהוראה).
  • תנאי הסף להגשת בקשות: כמפורט בהוראת מנכ”ל 5.10.
  • חברה שקיבלה סיוע מהתכנית והגדילה את מכירותיה במדינת היעד, תחויב בתשלום תמלוגים כמפורט בהוראה.
  • בכל מקצה יידונו שמונים הבקשות המלאות הראשונות שיוגשו למרכז הוועדה לפי סדר הגשתן.

לנוסח הוראת המנכ”ל קראו כאן.
לנוסח המלא של ההודעה קראו כאן.
המערכת נפתחת להגשת בקשות ב- 4.9.2014 באתר מערך כלי סיוע לתעשייה.

MF_Opening


שרה דיאמנט -סידיס

צור קשר עם: שרה דיאמנט -סידיס
ליצירת קשר לחצו >>