אוגוסט 06, 2015
אוגוסט 06, 2015

אני שמח להודיע על על פתיחת קול קורא בקרן הסיוע בפרויקטים ומכרזים בינלאומיים, המאפשרת לחברות ישראליות לקבל סיוע ממשרד הכלכלה במימון והיערכות לקראת פרויקטים ומכרזים בחו”ל (הוראת מנכ”ל 5.4 מיום 9.4.2014).

חברות ישראליות רבות מנסות להרחיב את פעילותן לשווקים שמעבר לים. לעתים נדרשות החברות לבצע הוכחת היתכנות בכדי להוכיח ללקוחות פוטנציאלים את טיב הביצועים של המוצרים או השירותים המסופקים על ידם וכך לזכות בהזמנת פרויקט. הוכחות ההיתכנות נושאות בחובן עלויות רבות וכל זאת תחת אי-וודאות בדבר קבלת הזמנה לבצוע הפרויקט בסופו של דבר על ידי הלקוח הפוטנציאלי. באופן דומה, נדרשות חברות המתמודדות במכרזים בינלאומיים להשקיע משאבים רבים בשלב הגשת ההצעה במכרז.

עלויות אלו מהוות חסם כניסה משמעותי לחבורת ישראליות, המעוניינות לפעול בחו”ל- מדובר בהשקעה של משאבים לא מבוטלים, בעוד שהחזר ההשקעה תלוי במשתנים רבים, שאינם בשליטת החברה ולעתים אף בלתי צפויים. חסם הכניסה הזה מקטין באופן ניכר את מספר החברות המתמודדות על ביצוע פרויקטים בחו”ל וכך יש פער בין איכות המוצרים והשירותים של חברות ישראליות לבין נפח הפעילות שלהן בעולם.

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה מספר כלי סיוע לחברות ובניהן קרן סיוע בפרויקטים ובמכרזים בינלאומיים, המסייעת בהוכחות התכנות והגשת הצעות למכרזים בינ”ל.

תנאי הסף, אמות המידה והפרטים הנוגעים להגשת בקשות מפורטים בהוראת המנכ”ל המפורסמת באתר מערך כלי סיוע.
יש להגיש את הבקשות באופן מקוון על ידי מילוי הטופס באתר ובצירוף המסמכים הנדרשים.

הקרן תהיה פתוחה להגשת בקשות באופן רציף החל מיום 06.08.2015. לתשומת לב החברות, פניות לא תענינה במהלך החופשה המרוכזת של המשרד בין הימים: 16.08.2015 ועד 29.08.2015 ובמהלך חופשות ראש השנה וסוכות בין הימים: 24-27.9 , 8-18.10.

CRANE_HADAR

 


ג'מאל זועבי

צור קשר עם: ג'מאל זועבי
ליצירת קשר לחצו >>