אוגוסט 09, 2017
אוגוסט 09, 2017

Announcement

 

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה מודיע על פתיחת מקצה ייעודי לאוכלוסייה הערבית בתוכנית “כסף חכם”:

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה מפעיל את תוכנית “כסף חכם” המסייעת להגדיל את היקף המכירות בשווקים הבינלאומיים. במסגרת התכנית, יכיר מינהל סחר חוץ בהוצאות שיווק לראשונה לשוק היעד של מוצר או שירות או מוצר ושירות הסיוע במסגרת תוכנית כסף חכם יינתן בהתאם להוראת מנכ”ל מספר 5.10 מיום 1.5.2017 .

המקצה הייעודי, בשיתוף עם הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, הדרוזי והצ’רקסי במשרד לשוויון חברתי, מאפשר לחברות שיותר מ 50%- מהבעלות עליהן מוחזקת בידי בעלי מניות מקרב בני האוכלוסייה הערבית, הבדואית, הדרוזית או הצ’רקסית, להתמודד על קבלת סיוע בתנאי סף נוחים יותר ושיעורי תמיכה מוגדלים.

המקצה פתוח להגשות מיום 1/08/2017 עד ליום 15/09/2017 הבקשות יתקבלו לתוכנית בהתאם לדירוגן בוועדה ועד לגמר התקציב.
הפרטים המלאים, תנאי הסף, אמות המידה, טפסי הגשת הבקשות, נהלי התוכניות והוראותיהן מפורסמים באתר משרד הכלכלה והתעשייה, חברה שקיבלה סיוע מהתכנית והגדילה את מכירותיה במדינת היעד בשיעור המפורט בהוראה, תחויב בתשלום תמלוגים כמפורט בהוראה.

* הבקשות יוגשו באופן מקוון באמצעות טופס הבקשה באתר וצירוף המסמכים הנדרשים

* בקשות לא מלאות, שבעת הגשתן לא יכללו את
כל הפרטים והמסמכים הנדרשים לא יקלטו במערכת עד להשלמת כל הפרטים

* בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו להוראות המנכ”ל – יגבר נוסח הוראת המנכ”ל.

לקריאת ההודעה על פתיחת המקצה לחצו כאן

 

לשאלות נוספות: גב’ שרה דיאמנט-סידיס
MF@economy.gov.il
02-6662916

 


שרה דיאמנט -סידיס

צור קשר עם: שרה דיאמנט -סידיס
ליצירת קשר לחצו >>