אפריל 23, 2017

כחלק ממאמצינו השוטפים לספק מענה הולם ככל האפשר לצרכים הדינאמיים של התעשייה, אנו שמחים לבשר על השקת מסלול חדש במסגרת קרן הסיוע בפרויקטים ומכרזים בינלאומיים באמצעותו חברות יכולות ליהנות מתמיכה של עד 200,000 ₪ לצורך ביצוע עבודה של הוכחת היתכנות/ פיילוט אשר נדרשת לצורך זכייה בפרויקטים ששווים הכספי הוא מעל לחצי מיליון דולר.

עד היום, הקרן נתנה מענה לפרויקטים פוטנציאליים שהשווי שלהם הוא מעל ל- 1 מיליון דולר, וזה היווה תנאי סף לצורך ההשתתפות בתכנית במסגרת המסלול של הפיילוטים. כעת הקרן מאפשרת תמיכה גם בפרויקטים בסדרי גודל קטנים יותר בין חצי מיליון עד מיליון דולר.

הקרן משתתפת בסיכון של החברות הישראליות שמתמודדות במכרזים ובפרויקטים, ומיועדת למעשה להגדיל את מספרן של החברות המגישות מועמדות לפרויקטים בזירה הבינלאומית. 

ניתן לקבל סיוע להוצאות הכרוכות בהגשת הצעה למכרז או בעריכת הוכחת היתכנות עד להיקף סיוע מרבי של 500,000 ₪, אשר יהוו 50% מסך ההוצאות, בהתאם לסדר הגודל של שווי הפרויקט.

ההוצאות המוכרות על ידי הקרן הן: שכר עובדים, רכישת ציוד וחומרים, שירותי יעוץ בארץ ובחו”ל, רכישת מסמכי המכרז, שכירת קבלני משנה בישראל ובחו”ל, הוצאת נסיעה למדינת היעד (טיסות ואש”ל).

המענק יינתן בגין ביצוע עבודה בפועל והוצאות שהוציאה החברה במזומן וישולם  רטרואקטיבית כנגד הצגת קבלות, תלושי שכר ואישורים אחרים שיעידו על סכום ותשלום ההוצאה, בהתאם לדרישת מרכז התכנית מהחברה.

שימו לב לחלק מתנאי הסף:

  • תקרת מכירות  של 200 מיליון ₪.
  • השווי המינימלי של הפרויקט הוא חצי מיליון דולר.
  • החברה אינה מקבלת תמיכה נוספת מהממשלה לביצוע העבודה.
  • החברה אינה מקבלת מימון מהמזמין העולה על 30% מעלות העבודה ואינה שותפה פוטנציאלית לרווחי הפרויקט.
  • החברה צירפה לבקשה מסמכי המזמין- החברה עבורה מבקשים לבצע את הפרויקט.

מאז הקמת הקרן ב-2010 אושרו יותר מ-130 בקשות לסיוע, בהיקף מצטבר של למעלה מ-35 מיליון ש”ח.

 

פרטים נוספים אודות הקרן ופעילותה ניתן למצוא באתר משרד הכלכלה, מערך כלי הסיוע לתעשייה


ג'מאל זועבי

צור קשר עם: ג'מאל זועבי
ליצירת קשר לחצו >>