משרד הכלכלה והתעשייה פועל לגיבוש הנחיות למכס לעניין מדיניות ענישה בגין הפרות דיני היצוא מכוח פקודת היבוא והיצוא (לדוגמה: יצוא ללא רישיון של מוצר דו-שימושי החייב ברישיון יצוא  או יצוא שלא לפי תנאי ברישיון היצוא, מקום בו נדרש רישיון יצוא לפי הדין הישראלי).

לאור האמור ומתוך כוונה לשתף את הציבור בתהליך, פונה המשרד לציבור בבקשה לקבל הערות להנחיות אלה.

המשרד יבחן את כל ההערות שתתקבלנה, אם תהיינה וייקח אותן בחשבון בנוסח ההנחיות הסופי.

לדברי הסבר נוספים לטיוטת מסמך הנחיות לגובה המכס לעניין גביית כופר – לחצו כאן

שימו לב! בפניה למתן הערות יש לציין את: שמו המלא של הפונה, שם הארגון (אם קיים) ופרטי התקשרות (כתובת מייל ומספר טלפון נייד).

  • על המעוניינים להגיש הערות לפנות בכתב בלבד, לדוא”ל: comments@economy.gov.il
  • עד ליום ב’ ה-8 ביוני, 2020 בשעה 12:00
  • יש לציין בשורת הכותרת של הודעת הדוא”ל – “הערות בעניין הנחיות לגובי המכס לגביית כופר ביצוא”.
  • למען הסר ספק יובהר כי אין באמור לעיל משום התחייבות המשרד לאימוץ תוכן הפניות או חלק מהן.


מטה מינהל סחר חוץ

צור קשר עם: מטה מינהל סחר חוץ
ליצירת קשר לחצו >>