האגף לקידום היצוא - בלוג מינהל סחר חוץ


בחר בלוג

הצטרפו לרשימת התפוצה
הכירו את הנספחים הכלכליים
בקשה לתעודת יצואן
Emerging Markets

האגף לקידום היצוא

האגף אחראי על קידום היצוא ותפעול הנציגויות בחו"ל. לשם כך הוא מחולק לדסקים אזוריים המתפעלים רשת נספחים מקצועיים מסחריים ברחבי העולם. הדסקים הגיאוגרפיים כוללים את האזורים הבאים: אירופה (1 ו-2), אמריקה הלטינית, צפון אמריקה, אסיה פאסיפיק, הודו סין, אפריקה ומזה"ת.

 

הפעילות כוללת בין היתר את מכלול הפעילויות הבאות:

  • הפעלת מערך הנציגים הכלכליים
  • קביעת מדיניות ועדיפויות לפעילות במדינות
  • קידום יחסי הכלכלה והסחר עם המדינות בתחום האחריות
  • ארגון וטיפול במשלחות עסקיות ו/או ממשלתיות לארץ ומהארץ
  • פיקוח ובקרת פעילות, כ"א ותקציבים של הנציגות הכלכלית
  • הפקת חומר הסברה שמופץ בחו"ל להצגת הפוטנציאל הכלכלי – תעשייתי של ישראל
  • הכנת סקרים ענפיים ואזוריים לשימוש היצואנים
  • אירוח עיתונאים זרים בארץ וליווי ביקורם בתעשייה
  • עריכת סמינרים ומפגשים עם אנשי עסקים בארץ ובחו"ל
  • השתתפות בתערוכות מסחריות ענפיות בעולם