מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה אמון על גיבוש ויישום מדיניות סחר החוץ של מדינת ישראל במטרה להגביר את
כושר התחרות של התעשייה הישראלית בשווקים הבין-לאומיים.
תחומי הפעילות העיקריים של המינהל כוללים פעולות לקידום הסחר והיצוא, ייזום ותחזוקה של הסכמי סחר לשיפור תנאי הסחר של ישראל,
עידוד ומשיכת השקעות זרות ויצירה של שיתופי פעולה אסטרטגיים עם חברות זרות.

בנוסף, עוסק המינהל בשיפוי הוצאות המכס החלות על יצואנים המייצאים את מרכולתם לאיחוד האירופי במידה וישנן כאלו.
לצד הפעילות בישראל מינהל סחר חוץ מפעיל מערך נספחים כלכליים-מסחריים המהווים זרוע ביצועית- דיפלומטית של המשרד בשוקי חו"ל ופועלים לקדם
יצוא 'כחול לבן' ולהסדיר סוגיות רגולטוריות הנוגעות לפעילות היצואנים.

להורדת קובץ אודות המינהל לחצו כאן

המינהל מורכב מארבעה אגפים:

אגף קידום יצוא
האגף אחראי לקידום היצוא ותפעול הנציגויות בחו"ל. לשם כך הוא מחולק לשש מחלקות גאוגרפיות המתפעלים רשת נספחים כלכליים-מסחריים ברחבי העולם.
(הדסקים הגאוגרפיים: אירופה, אמריקה הלטינית, צפון אמריקה, אסיה פאסיפיק, הודו סין, אפריקה ומזה"ת). המחלקות הגאוגרפיות מפעילות מערך של למעלה מ 40 נספחים
כלכליים-מסחריים בפריסה עולמית, שתפקידם לסייע לתעשייה הישראלית בשוקי חו"ל במגוון דרכים, כגון: ייזום פעילויות, ארגון משלחות, ארגון תערוכות ועריכת סמינרים מקצועיים,
פתיחת דלתות בחברות ובגופי ממשל בשוקי היעד וכן סיוע בנושאי רגולציה ובנושאים אחרים.
הנספחות הכלכלית-מסחרית הישראלית, הפועלת בשוק היעד ליצוא ושיתוף פעולה כלכלי, מהווה זרוע דיפלומטית של מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה. הנספחות פועלת
לפיתוח שותפויות אסטרטגיות בין ישראל למדינות היעד, עוסקת בקידום יחסים מסחריים בין חברות ישראליות לחברות מקומיות בשוק היעד ליצוא וכן פועלת מול גורמים נוספים
בזירה הציבורית והממשלתית. פעילות הנספחויות הכלכליות-מסחריות של משרד הכלכלה והתעשייה ברחבי העולם נעשית במטרה לקדם ביעילות את מדיניות הסחר
הבין-לאומית של מדינת ישראל בהתאם למדיניות משרד הכלכלה ומדיניות ממשלת ישראל.

* לצד המחלקות הגאוגרפיות פועלות גם מחלקת השווקים המתעוררים והמוסדות הפיננסים האמונה על קידום הפעילות הכלכלית במדינות מתפתחות ושילוב
חברות ישראליות בפרוייקטים במימון מוסדות פיננסים לפיתוח, מחלקת אירוח, קשרי חוץ, פרסום והסברה, וכן המחלקה לתקציבי סחר חוץ ורישום היצוא.

אגף כלי סיוע לתעשייה
מערך כלי סיוע לתעשייה מפעיל מגוון תכניות לחיזוק התעשייה הישראלית ולהגדלת אפשרויות התעסוקה. לשם כך, מפעיל המערך כלי סיוע שונים
לייזום ולהעמקת הפעילות של התעשייה הישראלית בשווקים הבין-לאומיים. למידע נוסף על תוכניות הסיוע

אגף מדיניות סחר והסכמים בינלאומיים
האגף אחראי לקידום ותחזוקה של הסכמים בין-לאומיים ומחולק לארבע מחלקות:
א. המחלקה להסכמי סחר בילטראליים,
ב . המחלקה להסכמי סחר מולטילטראליים – WTO (ארגון הסחר העולמי),
ג. מחלקת OECD (ארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי),
ד. המחלקה להקשרי סחר וסחר בענפי השירותים
האגף עוסק במכלול הנושאים הנוגעים למדיניות סחר החוץ של ישראל: ייזום הסכמי סחר חדשים, ניהול המו"מ לגביהם, ומעקב אחר יישומם. כמו כן,
אחראי על איסוף מידע וניתוח רגולציה במדינות הסחר העיקריות תוך סיוע ליצואנים הנתקלים בחסמי סחר כלשהם, טיפול בשאלות רגולציה ופישוט סחר,
השתתפות בארגונים בין-לאומיים, כאשר העיקריים שבהם: ארגון הסחר העולמי (ה- WTO) , והארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (ה- OECD).
כמו גם פעילות בתחום הסחר בשירותים, תקינה, ועוד. כל זאת תוך מגעים עם הממשלות המקומיות ושימוש בין היתר בנספחים המסחריים אותם מפעיל
המינהל לסחר חוץ ברחבי העולם. למידע נוסף על מדיניות סחר והסכמים בינלאומיים

אגף איכות השירות וניהול ידע
האגף פועל לקידום שימור הידע בארגון, נגישות ושיפור איכות השירות במינהל.
לפרטים נוספים על הפעילות הבינלאומית של משרד הכלכלה והתעשייה היכנסו לאתר המשרד
לפנייה לנספחים הכלכליים של מינהל סחר חוץ – לחצו כאן