ינואר 02, 2019

על פי תחזיות המחלקה הכלכלית של מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה, היצוא הישראלי צפוי לצמוח בשיעור של כ 6.4% לעומת 2017 ולגעת ברף 110 מיליארד דולר

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה מסכם בימים אלו את היצוא הישראלי ומציג תחזית אופטימית במיוחד בנוגע לנתוני סוף השנה ביצוא הישראלי, אשר צפויים להתפרסם באופן רשמי במהלך הרבעון הראשון של 2019. על פי התחזיות, היצוא הישראלי צפוי לשבור שיאים חדשים ולגעת ברף 110 מיליארד דולר, זאת לאחר ששנת 2017 היתה גם היא שנת שיא ביצוא הישראלי אשר עמד על כ 103.3 מיליארד דולר.

סך היצוא הישראלי

בהסתכלות על החלוקה לסחורות ושירותים, יצוא השירותים ממשיך בצמיחה מהירה ועל פי התחזית אמור להוסיף ולצמוח בשיעור דו ספרתי של כ- 12% ולהגיע לכ 50 מיליארד דולר.

את עיקר הגידול ביצוא השירותים תופסים שירותי ההייטק אשר צמחו בשיעור גבוה של כ- 20%.

סקטור הסחורות צפוי גם הוא לצמוח, אם כי בשיעור נמוך יותר של כ- 3%, ולהגיע לכ- 60 מיליארד דולר.

בסקטור זה, שנת 2018 מסתמנת כשנה האסייתית כאשר היצוא אל מדינות אסיה גדל בשיעור דו ספרתי של כ-14% במהלך שנת 2018. הגידול ביצוא ליבשת זו מופיע בכל השווקים המרכזיים והעיקריים עבור היצוא הישראלי. מובילה את שיעור הגידול ביצוא היא סין, אשר היצוא אליה צמח באופן משמעותי ביותר בלמעלה מ- 50%.

נתון מדהים זה מציב את סין כיעד היצוא השני בהיקפו ביצוא הישראלי (לאחר ארצות הברית) עם תחזית של למעלה מ- 5 מיליארד דולר לשנת 2018 המהווים כ-8% מסך יצוא הסחורות של ישראל.

כלל היצוא לאסיה, גם היצוא להודו, מדינת יעד משמעותית ושותפה מסחרית צומחת עבור ישראל, צמח בכ- 9% והגיע לכ- 2.1 מיליארד דולר.

היצוא ליפן צמח בכ 42% וצפוי להגיע לכ 1.1 מיליארד דולר כאשר גם היצוא לקוריאה מציג נתוני צמיחה מרשימים של כ- 16% והיקף יצוא חזוי של כ- 1 מיליארד דולר לשנת 2018.

סך היצוא למדינות אסיה צפוי להגיע לכרבע מסך יצוא הסחורות של ישראל. את עיקר הגידול ביצוא למדינות אסיה ניתן לזקוף לסקטור הרכיבים האלקטרוניים ולסקטור הציוד האופטי והרפואי.

גזרה נוספת המציגה נתוני צמיחה משמעותיים היא אמריקה הלטינית, אליה היצוא צמח גם כן בשיעור דו ספרתי הדומה לאסיה, של כ- 14%. כאן ברזיל היא השוק המרכזי עבור היצוא הישראלי המציג גידול משמעותי של כ 28% בשנת 2018, כאשר היקפי היצוא בשנת 2018 צפויים לחצות את רף מיליארד הדולר ולהגיע להיקף יצוא כולל של כ- 1.1 מיליארד דולר בשנת 2018.

עוד בחלק זה של העולם הן מקסיקו אשר אליה היצוא גדל בשיעור צנוע של כ 1% ואשר צפוי להגיע להיקף של כ 370 מיליון דולר כאשר גם היצוא לארגנטינה צמח צמיחה מרשמה של כ- 16% וצפוי להגיע להיקף יצוא של כ- 160 מיליון דולר.

היצוא הישראלי בשווקים נבחרים

חשוב להדגיש שגם השוק האסיאתי וגם השוק באמריקה הלטינית הוגדרו על ידי הממשלה כשווקי יעד עבור היצוא הישראלי, במטרה לגוון את התמהיל הגיאוגרפי של היצוא.

יעד זה משתקף בפעילויות רבות שהממשלה פועלת בשווקים אלו, בין היתר במסגרת החלטות ממשלה ייעודיות שמטרתן קידום היחסים הכלכליים והמסחריים עם שווקי מפתח כגון יפן, סין, הודו, מדינות אמריקה הלטינית כמו גם בעידוד פעילויות ייעודיות לקידום היצוא שמבצע משרד הכלכלה והתעשייה בשווקים אלו ביניהם, מסלולי תמיכה ייעודיים, פתיחת ניספחויות מסחריות נוספות בשווקים מתעוררים, לרבות באסיה ובאמריקה הלטינית, ייזום וניהול משא ומתן עם מגוון שווקים נוספים, בהם סין, וייטנאם, הודו, דרום קוריאה, ועוד.

הנתונים הללו מעודדים במיוחד שכן מדובר בשנה בה מערכת הסחר העולמית עוברת טלטלה, וכפי שמשתקף בנתונים, אנו צפויים לעוד שנת שיא ביצוא הישראלי.

אנו במינהל סחר חוץ פועלים באופן אינטנסיבי, במגוון הכלים שעומדים לרשותנו, לצורך הגדלת היצוא וגיוונו באמצעות 43 הנציגויות הכלכליות שאנו מפעילים ברחבי העולם ובאמצעות הרחבת מערך הסכמי הסחר החופשי, במטרה להעניק ליצואנים יתרון תחרותי אל מול מתחריהם בחו”ל וכמובן באמצעות הפעלת קרנות הסיוע הייחודיות שלנו לקהילת היצואנים.

 

 

 

 


אוהד בלומברג

צור קשר עם: אוהד בלומברג
ליצירת קשר לחצו >>