אוקטובר 12, 2015
אוקטובר 12, 2015

ביום 6.8.15 נפתחה קרן הסיוע בפרויקטים ומכרזים בינלאומיים, המאפשרת לחברות ישראליות לקבל סיוע ממשרד הכלכלה במימון והיערכות לקראת פרויקטים ומכרזים בחו”ל (הוראת מנכ”ל 5.4 מיום 9.4.2014).

אני רוצה לעדכן, כי המועד האחרון להגשת הבקשות לקראת דיון הוועדה הוא 29/10/2015, יום חמישי, ט”ו חשוון תשע”ו בשעה 12:00.

לפרטים- לחצו כאן.

Interfund12102015

תנאי הסף, אמות המידה והפרטים הנוגעים להגשת בקשות מפורטים בהוראת המנכ”ל המפורסמת באתר מערך כלי סיוע.

ניתן לפנות אליי בכל שאלה.
InterFund@economy.gov.il | 02-6662644


ג'מאל זועבי

צור קשר עם: ג'מאל זועבי
ליצירת קשר לחצו >>