אוקטובר 01, 2014
אוקטובר 01, 2014

קרן הסיוע לפרויקטים ולמכרזים בינלאומיים של משרד הכלכלה יוצאת שוב לדרך. הקרן, המופעלת ע”י מינהל סחר חוץ שבמשרד הכלכלה, מעניקה החזר הוצאות בשיעור של 50% מההוצאות הכרוכות בהגשת הצעה למכרז או בעריכת סקר היתכנות והמוכרות ע”י הקרן וזאת עד להיקף סיוע מרבי של עד 800,000 ₪ לחברה. הקרן כבר אישרה מאז תחילת שנת 2014 סיוע לחברות בהיקף של כ-7.5 מיליון ₪, כאשר עד סוף השנה צפויות להיות מאושרות בקשות נוספות בסכום של עד 2.5 מיליון ₪ נוספים.

הקרן, שנוסדה על ידי משרדי הכלכלה והאוצר, מיועדת לסייע לחברות ישראליות להתמודד עם קשיים הכרוכים בהתמודדות במכרזים וביצוע סקרי התכנות בחו”ל. קשיים אלו, כך מציינים במינהל סחר חוץ, מביאים לכך שמעטות החברות הישראליות אשר מתמודדות על פרויקטים ברחבי העולם. הקרן עוזרת בעיקר במימון הוצאות שונות כגון רכישת ציוד וחומרים, שירותי ייעוץ בארץ ובחו”ל, תשלום לקבלני משנה בארץ ובחו”ל, שכר עובדים, הוצאות נסיעה ועוד. מאז תחילת פעילות הקרן ב-2011 אושרו כ-110 בקשות לסיוע, בהיקף מצטבר של למעלה מ-33 מיליון ש”ח.

אוהד כהן, מנהל מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה מציין: “על מנת להגביר את הפוטנציאל המסחרי של חברות ישראליות בחו”ל מפעיל המינהל מגוון כלים המסייעים לחברות לפעול בשוק הפרויקטים והמכרזים הבין-לאומיים, ובכך ולממש את פוטנציאל היצוא לשווקי יעד. הקרן משתתפת בסיכון של החברות הישראליות שמתמודדות במכרזים ובפרויקטים, ומיועדת למעשה להגדיל את מספרן של החברות המגישות מועמדות לפרויקטים בזירה הבינלאומית”.

בקשות ניתן להגיש עד ה-19/10/2014. דיון וועדת הקרן בבקשות צפוי לראשית חודש דצמבר 2014.

פרטים נוספים אודות הקרן ופעילותה ניתן למצוא באתר מערך כלי הסיוע לתעשייה: www.Economy.gov.il/ipf

International_Fund

לשאלות והבהרות ניתן לפנות אליי.

בהצלחה!

 

 


ג'מאל זועבי

צור קשר עם: ג'מאל זועבי
ליצירת קשר לחצו >>