יוני 28, 2016
יוני 28, 2016

smartmoneyBIG

בשנת 2015 מערך כלי הסיוע לתעשייה במינהל סחר חוץ שבמשרד הכלכלה והתעשייה אישר סיוע ל-146 חברות ישראליות

במגוון תכניות שנועדו להגביר את כושר התחרות של הכלכלה הישראלית בשווקים הבין-לאומיים.

שנה זו התנהלה ברובה ללא תקציב מדינה שאושר רק בחודש נובמבר והתאפיינה בהיקפי פעילות נמוכים מהתחזית, למרות זאת,

הצליח המערך להפעיל את כלל מערך הסיוע ובמהלך שנת 2015 הוענקו מענקי סיוע במסגרת תכניות הסיוע השונות בהיקף

של כ-55.4 מיליון ₪. המענקים המהווים  כ-50% מההוצאות המאושרות, משמע, היקף התכניות השיווקיות הבינלאומיות

שאושרו עומד על כ- 110 מיליוני שקלים.

הגשת הבקשות התאפיינה בגיוון טכנולוגי וסקטוריאלי רב כאשר רובן המכריע של החברות היו חברות קטנות ובינוניות.

 

בחודש אפריל 2016 תכניות הסיוע של מינהל סחר חוץ נפתחו מחדש להגשות שוטפות של בקשות סיוע מהתעשייה

לפרטים נוספים לחצו כאן

 

קרן הפרויקטים:
הקרן מסייעת לחברות ישראליות בבואן להשתתף במכרזים בינ”ל ובביצוע הוכחות היתכנות לטובת פרוייקטים בינ”ל.
הסיוע הינו עד 50% מהעלויות הכרוכות בהכנת הוכחת היתכנות והצעה למכרז.
מטרת התכנית לסייע לחברות ישראליות בגישה לפרויקטים בינלאומיים על ידי השתתפות במימון הגשת הצעה למכרז בחו”ל או סקר התכנות (פיילוט) לפרויקט.  מאז הקמת הקרן ב-2010 אושרו יותר מ-120 בקשות לסיוע, בהיקף מצטבר של למעלה מ-33 מיליון ש”ח.

למי מיועדת הקרן?
• לחברות ישראליות המתמודדות במכרזים ובפרויקטים בזירה הבינלאומית על פי המדדים:
• שווי הפרויקט על פי ביצוע סקר היתכנות – לפחות מיליון דולר ארה”ב.
• שווי הפרויקט בהגשת הצעה למכרז – לפחות חצי מיליון דולר ארה”ב.

מהו גובה הסיוע?

מענק סיוע עד 50% מההוצאות המוכרות, עבור סקר התכנות עד לסכום כולל של 500 אלף ₪ ועבור הגשת הצעה למכרז עד לסכום כולל של 400 אלף ₪.

מה כולל הסיוע במסגרת הקרן?

• שכר עובדים
• רכישת ציוד וחומרים
• שירותי יעוץ בארץ ובחו”ל
• רכישת מסמכי המכרז
• שכירת קבלני משנה בישראל ובחו”ל
• הוצאת נסיעה למדינת היעד (טיסות ואש”ל).
• ליווי והכוונה של הנספח המסחרי במדינת היעד

איך מצטרפים לתוכנית?

בכדי להשתתף בתכנית יש לקרוא בעיון את ההנחיות ותנאי הסף בקישורים הבאים:

נהלים וטפסים , קובץ הנחיות למילוי הבקשה והטפסים, תמצית הוראת מנכ”ל קרן הפרויקטים ​​

ולאחר מכן יש למלא ולהגיש את הטפסים הרלוונטיים.

להגשת הבקשה לחצו כאן , לפרטים נוספים או פנייה ישירה למרכז קרן הפרוייקטים לחצו כאן

שימו לב: הבקשות יבחנו וידונו על פי סדר הגשתן ועד לגמר התקציב. מהרו והגישו!

הוועדה תדון בבקשות שיוגשו על פי המקצים הבאים:

מקצה 18/2016- הגשות שנעשו מפרסום הקול הקורא ועד ליום 26/6/2016
מקצה 19/2016- הגשות שיבוצעו מיום 27/6/2016 עד ליום 21/7/2016
מקצה 20/2016- הגשות שיבוצעו מיום 22/7/2016 עד ליום 18/8/2016
מקצה 21/2016- הגשות שיבוצעו מיום 19/8/2016 עד ליום 14/9/2016
מקצה 22/2016 הגשות שיבוצעו מיום 15/9/2016 עד ליום 6/10/2016 בשעה 11:00 בבוקר.

 

בהצלחה!


תמר להב

צור קשר עם: תמר להב
ליצירת קשר לחצו >>