סמינר TAIEX בנושאי תקינה ורגולציה - בלוג מינהל סחר חוץ


בחר בלוג

הצטרפו לרשימת התפוצה
בקשה לתעודת יצואן
Emerging Markets

סמינר TAIEX בנושאי תקינה ורגולציה

פורסם ע"י , נספח משרד הכלכלה והתעשייה , בתאריך 15 בדצמבר 2016

בתחילת החודש התקיים בארץ סמינר טאיקס, שנערך על ידי האיחוד האירופי ועסק בנושאי תקינה ורגולציה הנוגעים גם בסחר הבינלאומי.

(TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange instrument הנו כלי של האיחוד האירופי הזמין עבור המדינות באזור האירופי: אזור הבלקן, מדינות אפט"א, מזרח אירופה, הים התיכון והמזרח התיכון, כשמטרתו העיקרית של הסמינר היא העשרה והעברת הידע בנוגע לחקיקה האירופית ולאינטגרציה ברגולציה בנושאים מקצועיים שונים.

לסמינר הגיעו מרצים בכירים מהאיחוד האירופי כדוגמת ראש הרשות להסמכת מעבדות בבלגיה, וכן מרצים ומומחים מפולין ומיוון. מהצד הישראלי השתתפו נציגים ממספר משרדים ממשלתיים- המשרד לאיכות הסביבה, משרד האוצר, משרד החקלאות, משרד הבריאות, משרד התחבורה וממשרד הכלכלה והתעשייה. כמו כן הגיעו  מנהלים מקצועיים מהיחידות השונות של הרשות להסמכת מעבדות בהתאם לנושאים שנידונו בסמינר.

נציג משרד הכלכלה והתעשייה מר ניר אדם סלע ממינהל סחר חוץ  אשר נשא את דברי הפתיחה לסמינר כלל בדבריו סקירה וחיבור של הנושאים בסמינר הנוכחי לשורה של סמינרים והכשרות קודמות שנערכו בנושא תקינה, סטנדרטים והסמכת מעבדות, על רקע מכלול היחסים הכלכליים והמקצועיים בין ישראל לבין האיחוד האירופי.

מר סלע הדגיש את חשיבותו של הדיאלוג האירופי-ישראלי בתחומים המקצועיים ואת ההזדמנות להעלות את רמת הידע של כלל המשתתפים ולהתעדכן במגמות העכשוויות בתחום וניצל את ההזדמנות לברך את מארגנת סמינר TAIEX , מנכ"לית הרשות להסמכת מעבדות גברת אתי פלר, על בחירתה לתפקיד סגן יו"ר הארגון הבינלאומי: ILAC –  International Laboratory Accreditation Cooperation.

ניר אדם סלע מינהל סחר חוץ

 

מטה מינהל סחר חוץ נספח משרד הכלכלה והתעשייה

כתיבת תגובה

(לא יפורסם)

* שדה חובה

פניה לנספח משרד הכלכלה והתעשייה, מטה מינהל סחר חוץ