מרץ 04, 2015
מרץ 04, 2015

שנת 2014 הסתיימה בסימן חיובי בכל מדדי היצוא והיבוא של סחר החוץ הישראלי. המאזן המסחרי של הסחורות המשיך את מגמת השיפור מהשנה שעברה, אך הגרעון במאזן השירותים צפוי להתרחב, כך שבסה”כ צפויה עליה בגרעון.

 

תמצית נתוני סחר בישראל

 

על פי נתוני הלמ”ס, לאחר צמצום הגרעון במאזן המסחרי בשנת 2013, התהפכה המגמה ובסיום שנת 2014 הגרעון המסחרי בסחורות ושירותים התרחב וגדל ל כ-1.8 מיליארד דולר. עליה זאת עדיין מותירה את הגרעון המסחרי נמוך מזה של שנת 2012 שעמד על כ-8.5 מיליארד דולר. לפי נתוני החשבונות הלאומיים, יבוא השירותים עלה בשנת 2014 בכ-12.6% במונחים דולריים, דבר המרחיב את הגירעון בתחום זה.

הגרעון במאזן המסחרי בסחורות המשיך להצטמצם גם בשנת 2014, בהמשך לשיפור החד של השנה שעברה.

מאזן מסחרי יצוא ויבוא סחורות

 הרכב היצוא הישראלי 

בשנת 2014 היצוא התעשייתי בעוצמות טכנולוגיה עילית וטכנולוגיה מעורבת-עילית היווה כ-80% מסך היצוא התעשייתי השנתי (43% ו- 37% כל אחת, בהתאמה).

היצוא התעשייתי ללא יהלומים צמח השנה בשיעור של כ-1.6%. בעוד שהיצוא של תעשיות הטכנולוגיות המסורתית, טכנולוגיות מעורבת-מסורתית וטכנולוגיות מעורבת-עילית עלה השנה, היצוא של התעשיות הטכנולוגיה העילית קטן בהשוואה ל-2013 בכ-0.9%.

בתעשיות הטכנולוגיה העילית נרשמה עלייה ביצוא התרופות (3.1%), היפוך מגמה מהשנה שעברה אז נרשמה ירדה של-7.7%. עלייה זאת התקזזה בירידות ביצוא של כלי טיס, חלליות וציוד נלווה (2.9%-) וביצוא של מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי (2.6%-). מקורה של העלייה ביצוא בתעשיות טכנולוגיה מעורבת-עילית הינה בעיקר בעלייה ביצוא ציוד רפואי, דנטלי ואורתופדי (18.7%) וביצוא מכונות וציוד אחר (10.6%).

מגמות ביצוא לפי עוצמה טכנולוגית

העלייה השנתית בתעשיות הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית נבעה בעיקר מהעלייה ביצוא בענף מוצרי מתכת בהרכבה, פרט למכונות וציוד (23.3%) ומעלייה ביצוא ענף מוצרי הגומי ופלסטיק (5.6%). עלייה זאת התקזזה באופן חלקי בגלל הירידה המשמעותית ביצוא של מוצרי נפט גולמי מזוקק (32.3%-) וביצוא של תעשיית מתכות בסיסיות (6.3%-). בתעשיות הטכנולוגיה המסורתיות נרשמה עלייה ביצוא מוצרי ענף הטקסטיל (12.3%).

לפרטים נוספים והדוח המלא של סקירת סחר החוץ של ישראל לשנת 2014- היכנסו.


אהוד גונן

צור קשר עם: אהוד גונן
ליצירת קשר לחצו >>