פברואר 25, 2014

לקראת תערוכת MWC בברצלונה, מבט ישראלי על התחום החם ביותר בכלכלה העולמית. ניו מדיה הינו מונח כללי המתייחס לכלל הסחורות והשירותים המופצים ונמכרים, הקשורים להצגה והפצת תוכן באמצעים טכנולוגיים חדשים. אמצעים אלה כוללים בין היתר טלפונים חכמים, מחשבי לוח, מחשבים אישיים וכדומה. ענף הניו מדיה כולל גם העברת תוכן ופרסומות באמצעים אינטראקטיביים המשלבים טכנולוגיות מתקדמות, וכן במתן מענה טכנולוגי חדשני להפצת תוכן ב”מדיה המסורתית”. הענף נבדל מענף המדיה המסורתית אשר עוסקת בהעברת תוכן בעיקר באמצעים מסורתיים כמו דפוס, רדיו, עיתונים וטלוויזיה.

על אף ניסיונות להגדיר את תחומי הענף באופן ברור, לא קיים סיווג בינלאומי אחיד בענף. למעשה קיימות מספר רב של הגדרות לסחורות ולשירותים הנכללים בענף. אחד הקשיים העיקריים בסיווג הענף טמון בדינמיות שלו (מדיה חדשה), ואולי ההגדרה הטובה ביותר של הענף היא “כאשר התוכן פוגש את הטכנולוגיה”.

מגמות ביצוא ניו מדיה מישראל

בשנים האחרונות חלה מגמה מנוגדת ביצוא בענף הניו מדיה בישראל. בעוד שיצוא השירותים צמח בקצב שנתי מסחרר של כ-19% בשנים 2009-2012, יצוא הסחורות צנח בקצב שנתי של כ-16% בתקופה זו. בס”ה נרשמה ירידה ניכרת בהיקף היצוא בענף, בעיקר בשנים 2011-12.

היקף יצוא ענף ניו מדיה

סך היצוא בענף הניו מדיה בשנת 2012 עמד על כמעט 600 מיליון דולר. יצוא הסחורות בענף מהווה את המרכיב הדומיננטי, אבל משקלו של יצוא השירותים בענף צומח בקצב מהיר- מ-6.9% בשנת 2009, ל- 17.3% מכלל היצוא בענף בשנת 2012.

יצוא השירותים בענף – יצוא השירותים בענף נחלק לארבע קטגוריות עיקריות: פרסום (באמצעות כלים של ניו מדיה), תכנות, ייעוץ, ניהול ותמיכה בתחום המדיה והתוכן, תכנות וייעוץ בתחום שירותי תקשורת וכלים לשידור והפצת מדיה באינטרנט ובכבלים. הנתונים בענף אינם כוללים הפקה והפצה של התוכן עצמו (כגון: סרטים, תכניות ומוזיקה), זאת משום שהתוכן עצמו מיוחס לרוב למדיה המסורתית.

הנתונים המוצגים מהווים ככל הנראה אומדן חסר היות ובשל מגבלת הנתונים הם אינם כוללים את היצוא של מחקר ופיתוח בענף (ובתוך כך גם יצוא של חברות הזנק) וכן שירותי תכנות וייעוץ מחשבים נוספים שעשויים להיות קשורים באופן עקיף לענף.

בשנת 2012 עמד סך יצוא השירותים בענף על 103 מיליון דולר, צמיחה של 16.4% בהשוואה לנתוני השנה הקודמת.

ייצוא השירותים בנו מדיההתפלגות ייצוא הישרותים בענף ניו מדיה

יצוא הסחורות בענף- בשנת 2012 עמד סך יצוא הסחורות בענף על 493.4 מיליון דולר, קיטון משמעותי של 27% בהשוואה לנתוני השנה הקודמת. הקטגוריה המשמעותית ביותר ביצוא הסחורות בענף הינה מכשירים וציוד לקליטה ולשידור תוכן (Broadcasting) שהיוותה כ-50% מסך יצוא הסחורות בענף. ההתכווצות המתוארת בהיקפי היצוא חלה בכל ארבעת הקטגוריות אך באופן המהותי ביותר בקטגוריית מכשירים להקלטה/הפקה של קול או וידאו ובקטגוריית התקני אחסון להקלטת וידאו ואודיו שירדו בשיעור של 39% ו-38% בהתאמה.

ניתוח היתרון היחסי הנגלה (RCA) של ישראל- מיפוי מתחרות עיקריות

בחינת היתרון היחסי הנגלה מבוססת על שימוש במדד Revealed Comparative Advantage) RCA) המגדיר יתרון של מדינה ביצוא סחורה או קבוצת סחורות מסוימות, בהשוואה ליתר המדינות הסוחרות בה.

כאשר המדד מקבל ערך גבוה מ- 1, משמע כי למדינה המייצאת ישנו יתרון יחסי ביצוא הסחורה, בהשוואה למדינות העולם. בהתאם, ערך נמוך מ- 1 משמעו, כי למדינה חסרון יחסי ביצוא הסחורה.

בבחינת היתרון היחסי הנגלה ביצוא הסחורות בענף הניו מדיה ניתן לראות כי היתרון היחסי של ישראל ביצוא הסחורות בענף הולך ונשחק. בשנת 2012 איבדה ישראל את היתרון היחסי שלה כאשר מדד RCA עמד על 1 בדיוק. בשונה מהמגמה בישראל, מדד RCA בקבוצת מדינות ה-OECD נותר יציב בתקופה הנבחנת ונמוך מ-1.

לקריאת הסקירה המלאה

יתרון יחסי נגלה בענף ניו מדיהיתרון יחסי נגלה מכשירי הקלטה


אהוד גונן

צור קשר עם: אהוד גונן
ליצירת קשר לחצו >>