אחרי המדינות הירוקות – משרד הכלכלה משיק מתווה חדש לכניסת אנשי/נשות עסקים מחול לישראל גם ממדינות אדומות

Conference meeting microphones

לאחר הפעלת נוהל המאפשר כניסת אנשי עסקים לישראל ממדינות ירוקות וכחלק מהמאמץ לסייע לחברות ישראליות לשמר רצף תפקודי במהלך תקופה מאתגרת זו, משיק משרד הכלכלה והתעשייה – בשיתוף עם רשות האוכלוסין וההגירה משרד הבריאות ומשרד החוץ, נוהל שיאפשר כניסת אנשי עסקים מחול לישראל, ממדינות אדומות.

ראש מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה, אוהד כהן: “הנוהל שגובש ע”י צוות הקורונה במשרד משלב ניהול סיכונים מחושב וזהיר מאוד, שמאפשר לנו לספק – במקרים מיוחדים – היתר חריג לכניסת גורמים עסקיים ממדינות אדומות בכפוף לעמידה בסטנדרטים של בדיקות רפואיות ותצהירים בריאותיים הולמים. אני שב ומזכיר כי לרשות המגזר העסקי עומדות כ-50 נספחויות כלכליות של משרד הכלכלה והתעשייה שיכולות לסייע במקרים רבים לגשר על האתגרים והריחוק הגיאוגרפי”.

נוהל זה מיועד עבור אנשי/נשות עסקים מחו”ל, שאינם אזרחי ישראל, המעוניינים להגיע לישראל לזמן קצר (עד 4 ימים לכל היותר) על-מנת לקיים ביקור עסקי.

במשרד הכלכלה והתעשייה מדגישים כי הכניסה לישראל תתאפשר רק במקרים בהם מדובר בביקורים שתרומתם למשק חיונית, וחורגת מעבר לאינטרס שמייצג מגיש הבקשה. עוד מדגישים במשרד הכלכלה כי אישור לבקשה חריגה שכזו יתקבל רק במקרים בהם לא ניתן לקיים את המפגש העסקי באופן וירטואלי וזאת על מנת לאפשר את המשך תפקודן התקין של החברות הישראליות ולמנוע פגיעה במשק בתקופת הקורונה.

כיצד ניתן להגיש בקשה לאישור כניסה ?

תהליך הגשת הבקשה לאישור כניסה לישראל למטרות עסקים, כולל של שני שלבים:

  1. איש העסקים הזר ימלא טופס בקשה מקוון בקישור זה
  2. מנכ”ל, סמנכ”ל או מורשה חתימה מטעם החברה הישראלית המארחת, ימלא טופס בקשה בעברית, אותו ניתן להוריד באתר משרד הכלכלה והתעשייה.

הבקשות יבדקו על ידי משרד הכלכלה והתעשייה ורשות האוכלוסין וההגירה, ויאושרו על בסיס מספר קריטריונים מקצועיים, ובראשם כאמור מידת התרומה הכלכלית-משקית שיש לביקור מעבר לאינטרס הפרטני מצד החברה המבקשת, וזאת בשל רמת הסיכון הבריאותי הגבוה יותר, הטמונה בביקור של אורחים ממדינות אדומות

בין התנאים לקיום ביקור ממדינה אדומה – ככל שיאושר עקרונית: (א) ביצוע בדיקת קורונה (PCR) למבקר והצגת התוצאה השלילית (ב) הגבלת מספר המבקרים המאושרים להגיע מחו”ל במסגרת הבקשה (ג) קיום הביקור בתנאי קפסולה (ד) הגבלה על מספר האנשים שהמבקר\ים יורשו לפגוש בישראל.

שר הכלכלה והתעשייה, עמיר פרץ: “משרד הכלכלה והתעשייה פועל במרץ על-מנת לסייע למשק הישראלי לשמור על המשך התפקוד העסקי בתקופת משבר הקורונה. הפגיעה באנשי עסקים ישראלים ובינלאומיים שאינם יכולים להיפגש עם עמיתיהם בישראל, בתקופה זו, היא קשה. אני מאמין שבאמצעות נוהל זה, חברות ישראליות ובינלאומיות רבות  יחזרו לשגרת  קורונה עסקית, ויעזרו להאצת הכלכלה במשק הישראלי “.