משלחת של מומחי מים וקובעי מדיניות ממדינות מתפתחות תשתתף בתערוכת ווטק 2015 (Watec) כחלק מסיור לימודי לבניית בסיס ידע לישראל.

WorldBankWatec1

הסיור הלימודי הוא חלק מהשותפות בין מארגון המים הגלובלי (Water Global Practice) של הבנק העולמי לבין מדינת ישראל ויתמקד בניהול משאבי מים תחת תנאי מחסור.

WorldBankWatec2

מטרת הסיור היא לשתף פעולה סביב התנסויות מיטביות (Best Practices) עם המדינות הנדרשות לפתרונות בתחומי יעילות בשימוש במים, משטר מים והקצאת מים, התפלה, טיוב מים, טיפול בשפכים, השקיה, טכנולוגיה ומחקר מים.

WorldBankWatec3

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.