יוני 21, 2016

מרכז ההשקעות ומינהל סחר חוץ משלבים זרועות בכדי לסייע לחברות בתחומי ההשקעה ההונית והייצוא לחו”ל.

השקעות הון וכסף חכם- הינו מסלול משלים, בו ‘מפעל מאושר’ במסלול מענקים של מרכז ההשקעות, יזכה לתנאים מקלים בכל הקשור לתכניות הסיוע של סחר חוץ ולהסתייעות במערך הנספחים המסחריים. מטרתו לסייע לחברות אשר קיבלו כתבי אישור להשקעות הון, לייצא לשווקים בינלאומיים ולהתמודד עם תנאי בר תחרות כנדרש על פי חוק לעידוד השקעות הון.

אז איך שיתוף הפעולה עוזר לכם?

שיתוף הפעולה מתקיים בשני מישורים:

• חברות אשר מרחיבות את מפעלן וזכו לאישור מרכז ההשקעות, תהיינה רשאיות להתמודד על תקציבי תכנית כסף חכם ללא כל תנאי סף נוסף בתום שנה מיום קבלת כתב האישור
• חברות אשר קיבלו אישור להקמת מפעל תהיינה רשאיות להתמודד על תקציבי כסף חכם בתום שנתיים מיום קבלת האישור ובלבד שלרשותן קו ייצור פעיל, גם ללא תנאי סף נוסף.
בנוסף חברות אשר תסיימנה את הרחבת המפעל או הקמת המפעל, בקצב מהיר יותר, ותקבלנה את אישור מרכז השקעות, כי הן נכנסות לשלב הייצור, תוכלנה להגיש את בקשותיהן לתוכנית כסף חכם עם קבלת האישור.

לפרטים נוספים לחצו כאן


מטה מינהל סחר חוץ

צור קשר עם: מטה מינהל סחר חוץ
ליצירת קשר לחצו >>