מאי 16, 2016
מאי 16, 2016

מגבירים את התחרות של מוצרים ישראלים בחו”ל:

בשנת 2015 מערך כלי הסיוע לתעשייה שבמינהל סחר חוץ שבמשרד הכלכלה והתעשייה אישר סיוע ל-146 חברות ישראליות

במגוון תכניות שנועדו להגביר את כושר התחרות של הכלכלה הישראלית בשווקים הבין-לאומיים.

שנה זו התנהלה ברובה ללא תקציב מדינה שאושר רק בחודש נובמבר והתאפיינה בהיקפי פעילות נמוכים מהתחזית.

למרות זאת, הצליח המערך להפעיל את כלל מערך הסיוע ובמהלך שנת 2015 הוענקו מענקי סיוע במסגרת

תכניות הסיוע השונות בהיקף של כ-55.4 מיליון ₪ .

המענקים המהווים  כ-50% מההוצאות המאושרות, משמע היקף התכניות השיווקיות הבינלאומיות שאושרו עומד על

כ- 110 מיליוני ש”ח.

הגשת הבקשות התאפיינה בגיוון טכנולוגי וסקטוריאלי רב כאשר רובן המכריע של החברות הן קטנות ובינוניות,

יצוין כי כ-60% מהבקשות הן של חברות בעלות רמה טכנולוגית בינונית ונמוכה.

החברות מחויבות בתשלום תמלוגים  על פי ההצלחה והגדלת המכירות בשווקי היעד.

 

– לידיעתכם: תכניות הסיוע של מינהל סחר חוץ נפתחו מחדש בחודש אפריל 2016 להגשות שוטפות של בקשות סיוע מהתעשייה.

 

להלן פירוט המענקים על פני התוכניות השונות בשנת 2015:

 

תוכנית כסף חכם:  הענקת סיוע דו שנתי לחברות ישראליות המשווקות לחו”ל במטרה להשיג גידול משמעותי בהיקף המכירות של

החברות המשתתפות בתכנית לשוק יעד אחד או שניים בלבד.

במסגרת התכנית, ניתן לקבל ליווי מקצועי והשתתפות במימון הוצאות שיווקיות.

במהלך 2015 ניתנו תמיכות בסך 38 מיליון ₪ ל 127 חברות.

 

תכנית ייעודית סין, הודו ויפן – סיוע להקמת נציגות שיווקית:

הענקת סיוע תלת שנתי לחברות ישראליות להקמת נציגות שיווקית בסין, הודו ויפן במטרה להגדיל את היקפי הסחר בהן.

במסגרת התכנית, ניתנת השתתפות במימון עלויות הצבת עובד חברה בסין, הודו או ביפן, שכירת יועץ מקומי, הפעלת משרד והקמת בטא סייט

שמטרתו הוכחת יישום מקומי של הטכנולוגיה/מוצר בשוק היעד.

במהלך 2015 ניתנו תמיכות בסך 14.2 מיליון ₪ ל-11 חברות.

השנה האחרונה במסגרתה הקרן קיבלה בקשות חדשות: 2015 .

 

קרן הסיוע בפרויקטים ומכרזים בין-לאומיים:

הקרן  הוקמה על מנת לקדם השתתפות חברות במכרזים בין-לאומיים ובפרויקטים יזומים

מתוך מטרה לממש את הפוטנציאל הטמון בשווקים אלה.

לאור הסיכון הקיים טרום ביצוע הפרויקט, במסגרת הקרן ניתן לקבל השתתפות במימון ההוצאות הכרוכות בהכנת סקר היתכנות והצעה למכרז.

במהלך 2015 הוענקו תמיכות בסך 800 אלף ₪ ל-2 חברות.

 

תוכנית מאגדי תשתית: הענקת סיוע לחברות ישראליות המתאגדות יחדיו לטובת הקמה תפעול

ושיווק של מתקן הדגמה מסחרי בשוק יעד.

במהלך 2015 ניתנו תמיכות בסך 2.4 מיליון ₪ ל-6 חברות.

 

במהלך שנת 2015 פנו לקבלת סיוע 270 חברות שהגישו בסה”כ 332 בקשות במסגרת קרנות

הסיוע השונות שמפעיל מערך כלי סיוע לתעשייה.

כלי סיוע 2015

 

146 חברות זכו לקבלת סיוע – אחוז מעבר של 54%. לחברות אושרו 159 בקשות ותכניות פעולה בשווקים השונים.

שיעור התכניות המאושרות עומד על 47.9% (לחלק מהחברות יש יותר מתכנית מאושרת אחת).

 

התפלגות המענקים בין תוכניות מערך כלי סיוע

מענקים מאושרים 2015

במהלך שנת 2014 אושר סיוע בסך 55.4 מ’ ₪ על פי החלוקה המפורטת מעלה.

תכנית כסף חכם אשר החלה לפעול בסוף 2014 עם מקצים קבועים מראש לשנת 2015

ועל כן יכלה לפעול באופן שוטף יחסית לקרנות האחרות שפעילותן נדחתה לסוף 2015 בהיעדר תקציב מדינה.

 

תוכנית כסף חכם

כסף חכם התפלגות המענקים

תוכנית כסף חכם החלה לפעול באוגוסט 2014, בשנת 2014 נבחן מקצה אחד ובשנת 2015 נבחנו ונדונו בקשות של

חברות ב-3 מקצים נוספים, בסך הכל הוגשו בארבעת המקצים 369 בקשות.

מניתוח התוצאות עולה כי בכסף חכם יש הטיה ברורה (74%) לשווקי יעד מערביים, כאשר הנחת העבודה הנגזרת

היא כי מדובר בשווקים המסורתיים, אזורי הנוחות אליו ניגשות החברות הישראליות ובו הן מוכנות להשקיע את כספי השיווק

ברמת בטחון גבוהה יחסית. גישה זו מתעלמת במידה רבה מההזדמנויות העומדות לחברות הישראליות בשווקים מתפתחים

וחסמים הקיימים בשווקים הרוויים של המדינות המערביות.

בהתאם לכך הוחלט לאחד את תוכנית כסף חכם עם תכנית הודו סין יפן, והיא נכנסה לתוקף בשנת 2016

ובכך תסייע לחברות לפעול בשלושת השווקים בשיעור סיוע מוגבר.

 

קרן הפרוייקטים והמכרזים הבינ”ל

קרן הפרוייקטים והמכרזים הבינל

בבחינת הפיזור הגיאוגרפי של 229 הבקשות שהוגשו בקרן הפרויקטים בין השנים 2011-2015

מצאנו כי החלוקה אחידה יחסית ויש ייצוג דומה לכלל היבשות.

 

תוכנית הודו, סין ויפן

התפלגות המענקים בהודו סין ויפן

תוכנית הודו סין יפן הייתה פעילה במינהל סחר חוץ כ-5 שנים.

בשנת 2015, יפן הוספה כשוק יעד נוסף מכוח החלטת ממשלה.

בבחינת ההתפלגות בין הודו לסין ניתן לראות כי לאורך השנים התפתחה

מגמת גידול בביקושים לסין ביחס לביקושים לפעילות בהודו.

 

כאמור, החל משנת 2016, תוכנית הודו סין ויפן לא קולטת בקשות חדשות ושלושת השווקים המועדפים הללו

זוכים לתנאים מועדפים במסגרת תוכנית כסף חכם בדמות היקף מענק כפול ופריסת התוכנית על פני שלוש שנים במקום שנתיים.

 


תמר להב

צור קשר עם: תמר להב
ליצירת קשר לחצו >>