מינהל סחר חוץ: פתיחת תכנית "כסף חכם" למקצים חדשים 2016 - בלוג מינהל סחר חוץ


בחר בלוג

הצטרפו לרשימת התפוצה
בקשה לתעודת יצואן
Emerging Markets

מינהל סחר חוץ: פתיחת תכנית "כסף חכם" למקצים חדשים 2016

פורסם ע"י , מרכזת קרן "כסף חכם" , בתאריך 21 באפריל 2016

SM-SM

 

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה יוצא במקצים חדשים בתכנית "כסף חכם"- Smart Money, תכנית המאפשרת להגדיל

את היקף המכירות בשווקים הבינלאומיים ומותאמת לצורכי התעשייה בשנת 2016.

במסגרת התכנית יכיר מינהל סחר חוץ בהוצאות ייעודיות לשיווק מוצרים לחו"ל או לרכישת שירותים לקידום

מאמצי השיווק בשוק יעד מסוים לרבות יועצים מקצועיים, הקמת מערכי שיווק, שכר עובד, התמחות בשוק היעד, פרסום ושיווק מקוון,

תערוכות והדגמות, תקינה, ביטוח והוצאות משפטיות.

תקרת ההשתתפות במימון ההוצאות המוכרות היא עד 500,000 ₪ אשר יהוו 50% מסך ההוצאות המוכרות.

לחברות המבקשות לפעול בשוק יעד מועדף (הודו/סין/יפן), התקרה תעמוד על 1 מיליון ₪.

הוועדה תתכנס בכל חודשיים או כאשר יצטברו 20 בקשות מלאות אשר יחשבו כמקצה, עד לתום התקציב.

יובהר, כי כל מקצה כאמור יהיה גם "מקצה ייעודי לאוכלוסייה הערבית" כמשמעו בהוראת המנכ"ל 5.10 ובהתאם לתנאים הקבועים בה.

הפרטים המלאים, תנאי הסף, אמות המידה, טופס הגשת הבקשה,

נהלי התכנית והוראותיה מפורסמים באתר משרד הכלכלה

שרה דיאמנט -סידיס מרכזת קרן "כסף חכם"

כתיבת תגובה

(לא יפורסם)

* שדה חובה

פניה למרכזת קרן "כסף חכם", שרה דיאמנט -סידיס