מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה מפרסם את ‘דו”ח ההתפתחויות ביצוא ל-2020 המגיע יחד עם אינדיקציות ראשוניות להיקף שיא ביצוא הסחורות והשירותים ב 2021

לצפייה בדיווח שהיה בתכנית ‘משחקי הכיס’, בערוץ כאן 11- לחצו כאן