יוני 26, 2016

בשנת 2015 מערך כלי הסיוע לתעשייה במינהל סחר חוץ שבמשרד הכלכלה והתעשייה אישר סיוע ל-146 חברות ישראליות

במגוון תכניות שנועדו להגביר את כושר התחרות של הכלכלה הישראלית בשווקים הבין-לאומיים.

שנה זו התנהלה ברובה ללא תקציב מדינה שאושר רק בחודש נובמבר והתאפיינה בהיקפי פעילות נמוכים מהתחזית, למרות זאת,

הצליח המערך להפעיל את כלל מערך הסיוע ובמהלך שנת 2015 הוענקו מענקי סיוע במסגרת תכניות הסיוע השונות בהיקף

של כ-55.4 מיליון ₪.

המענקים המהווים  כ-50% מההוצאות המאושרות, משמע היקף התכניות השיווקיות הבינלאומיות שאושרו עומד על כ- 110 מיליוני ש”ח.

הגשת הבקשות התאפיינה בגיוון טכנולוגי וסקטוריאלי רב כאשר רובן המכריע של החברות היו חברות קטנות ובינוניות.

 

בחודש אפריל 2016 תכניות הסיוע של מינהל סחר חוץ נפתחו מחדש להגשות שוטפות של בקשות סיוע מהתעשייה.

לפרטים נוספים לחצו כאן

 

תכנית כסף חכם:  הענקת סיוע דו שנתי לחברות ישראליות המשווקות לחו”ל במטרה להשיג גידול משמעותי בהיקף המכירות של

החברות. במסגרת התכנית, ניתן לקבל ליווי מקצועי, השתתפות במימון הוצאות שיווקיות ועוד.

לפרטים נוספים על התכנית לחצו כאן.

 

 

להלן פירוט מועדי המקצים לתכנית ‘כסף חכם’, הוועדה תדון בבקשות שיוגשו על פי המקצים הבאים:

מקצה 6/2016 הגשות שיבוצעו מיום 20/6/2016 עד ליום –  10/7/2016

מקצה 7/2016  הגשות שיבוצעו מיום 11/7/2016 עד ליום – 2/8/2016

מקצה 8/2016  הגשות שיבוצעו מיום 3/8/2016 עד ליום – 24/8/2016

מקצה 9/2016 הגשות שיבוצעו מיום 25/8/2016 עד ליום – 14/9/2016

מקצה 10/2016 הגשות שיבוצעו מיום 15/9/2016 עד ליום – 6/10/2016 בשעה 11:00 בבוקר

 

* ניצול תקציב התכנית יחולק על פי סדר תאריכי הגשת הבקשות- מהרו והגישו!

בהצלחה!


שרה דיאמנט -סידיס

צור קשר עם: שרה דיאמנט -סידיס
ליצירת קשר לחצו >>