נובמבר 24, 2015
נובמבר 24, 2015

על פי פרסום של אגף מחקר וכלכלה במשרד הכלכלה, שערך בני פפרמן:
ברבעון השני של 2015 חלה ירידה של 5.9% ביצוא היצואנים המובילים ביחס לרבעון הקודם
ירידה ניכרת של היצואנים הגדולים במוצרי טכנולוגיה עילית

רקע כללי

100 היצואנים המובילים בתעשייה (רשימת היצואנים המובילים נקבעת מחדש בתחילת כל שנה על סמך הביצועים בשנה הקודמת) אחראים לכ-66.7% מכלל הייצוא התעשייתי (לא כולל יהלומים וחקלאות) ולכ-53.8% מכלל יצוא הסחורות של המשק. מדד 100 היצואנים המובילים, אשר נועד להוות חיישן ראשוני לזיהוי שינויים בייצוא הסחורות בישראל, מלווה את התפתחות היצוא של היצואנים המובילים במספר תחומים (המדד בוחן את סך היצוא, היצוא לפי רמה טכנולוגית, היצוא לגושי הסחר, היצוא ל-7 מדינות היעד והיצוא לפי גודל מפעל על פי מספר מועסקים) ומתפרסם מידי רבעון זו הפעם ה-26 מאז 2006..

התפתחות מדד 100 היצואנים המובילים בתעשייה רבעון שני 2015

ירידה בשיעור של כ-5.9%, שחל ביצוא 100 היצואנים המובילים בתעשייה ברבעון השני 2015 ביחס לרבעון הקודם, מקורה בירידה של היצוא לגושי הסחר של אירופה (5.4%) וצפון אמריקה (20.5%). לעומת אלה, היצוא לאסיה נישאר יציב ברבעון זה. סך יצוא מאה הגדולים הסתכם ברבעון לכ-7.76 מיליארד דולר.

ברבעון השוטף ירד יצוא הטכנולוגיה העילית לכל גושי הסחר: ירידה של כ- 20.4% ביצוא לאירופה, ירידה של כ-35.7% ביצוא לצפון אמריקה  וירידה של כ-21.3% ביצוא לאסיה.

יצוא מאה יצואני התעשייה המובילים לשבע מדינות היעד עלה ברבעון זה בכ- 7.3% ביחס לקודם והסתכם ב-1.62 מיליארד דולר (לא נכלל במדינות היעד יצוא שלא סווג (פר מדינה)), סכום המהווה כ- 20.9% מכלל הייצוא של 100 היצואנים המובילים.

באשר להתפתחות היצוא לפי גודל עסק הרי, שבעוד שהיצוא של המפעלים הגדולים המעסיקים מעל 1000 עובדים ירד בכ-14.1%, יצוא המפעלים הבינוניים (המעסיקים  500 עד 1000 עובדים) ויצוא של המפעלים הקטנים (המעסיקים עד 500 עובדים) דווקא עלה בכ- 4.3% ובכ-6.8% בהתאמה.

ביצוא בתחום הכימיה וזקוק נפט, אשר הסתכם בכ-1.3 מיליארד דולר, חלה ברבעון השני 2015 עליה של כ-15.0% לעומת הרבעון הקודם לו. ביצוא בתחום ענף הפלסטיק והגומי (414.3 מיליוני דולר) ירד היצוא בכ-1.8% . בענף התרופות (1.54 מיליארד דולר) חלה ירידה של כ-30.4% ברבעון זה. בענף התקשורת האלקטרונית (201 מיליוני דולר) חלה עליה של כ-15.3%. בענף הבקרה והמדידה ירידה ברבעון הנוכחי של כ-18.0%. סך היצוא בענף הסתכם ברבעון ב-835.9 מיליוני דולר.

בני פפרמן, מנהל מינהל מחקר וכלכלה מציין, כי הירידה שחלה ביצוא של 100 היצואנים המובילים בתעשיה ברבעון השני של 2015 ביחס לרבעון קודם לו הינו המשך של מגמת החלשות היצוא התעשייתי שנמשכת מזה שנתיים. עוד יודגש כי הירידה בסך היצוא של היצואנים המובילים חלה במקביל לירידה ביצוא הטכנולוגיה העילית לאורך זמן. אמנם יצוא הטכנולוגיה ברבעון זה גבוה ב16.9% מהיצוא ברבעון המקביל בשנה הקודמת אולם הוא נמוך  בכ-32.4% משיעורו ברבעון המקביל לפני שנתיים.

להרחבה נא ראו הסקירה המלאה.


אהוד גונן

צור קשר עם: אהוד גונן
ליצירת קשר לחצו >>