נובמבר 25, 2015
נובמבר 25, 2015

על פי פרסום מינהל מחקר וכלכלה במשרד הכלכלה:
ברבעון השני של 2015 ירד היצוא של היצואנים הקטנים היציבים[1]  בישראל ירידה ב- 2.2% בהשוואה לירידה של 5.6% בסך הייצוא התעשייתי[2] . הירידה ביצוא של היצואנים הקטנים היציבים היתה מתונה יותר מאשר הירידה שחלה בקרב היצוא של היצואנים המובילים (5.9%)

רקע כללי

מדד היצואנים הקטנים היציבים בתעשייה, מתייחס ל- 984 יצואנים קטנים יציבים[3], שהם כ- 41% מתוך כ- 2,400 יצואני התעשייה הקטנים (כ- 32% מכלל יצואני התעשייה[4]). המדד נועד לנתח על בסיס רבעוני את פעילות היצואנים הקטנים היציבים, שהיקף היצוא שלהם הינו בטווח של מאה אלף דולר ועד שני מיליון דולר לשנה. מינהל המחקר והכלכלה החל בפרסום המדד ברבעון השלישי של 2012 והפרסום כאן הינו הפרסום השנים עשר של המדד.

התפתחות מדד היצואנים הקטנים היציבים בתעשייה רבעון שני 2015

  • סך היצוא של היצואנים הקטנים עמד ברבעון הראשון של 2015 על כ- 173.4 מיליון דולר.
  • ברבעון זה עלו ביחס לרבעון הקודם תקבולי היצוא בתחום הטכנולוגיה העילית בכ- 3.3% ובתחום הטכנולוגיה העילית מעורבת ירדו בכ- 4.6%. בטכנולוגיה המסורתית מעורבת חלה ירידה של כ- 2.7% ובמסורתית נרשמה יציבות.
  • היצוא לצפון אמריקה ברבעון זה ביחס לרבעון קודם עלה בכ-1.6%, כאשר הייצוא לאירופה עלה בשיעור של  כ- 7.6%. לעומת אלה, לאסיה נרשמה ירידה בשיעור של  כ- 22.7%.
  • באשר ליצוא למדינות היעד, שהמשרד מבקש לעודד את היצוא אליהן: היצואנים הקטנים ייצאו למדינות הללו ברבעון השני של 2015 בכ- 16.9 מיליון דולר סכום המהווה כ- 9.7% מכלל הייצוא של קבוצת היצואנים הקטנים היציבים. ברבעון השני של 2015 ירד יצוא היצואנים הקטנים למדינות היעד בכ – 14.6% לעומת הרבעון הקודם.
SmallExporters2015b
יצוא הסחורות של היצואנים הקטנים היציבים בתעשייה, מאה היצואנים המובילים בתעשייה והיצוא הכללי של סחורות ומוצרים- מדדים רבעוניים 2/2012 עד 2/2015

 

מנהל מינהל מחקר וכלכלה, בני פפרמן, מציין, כי הירידה ביצוא של היצואנים הקטנים ברבעון השני 2015 ביחס לרבעון הקודם נעוצה בירידת היצוא לגוש הסחר של אסיה, בהשוואה לגושי הסחר של אירופה וצפון אמריקה שאליהם היצוא גדל. היצוא לגוש הסחר של אירופה המשיך לגדול ברבעון זה והוא מעמיד את אירופה כגוש המוביל ביצוא הסחורות של היצואנים הקטנים בתעשייה, וזאת בדומה למה שהתפתח בקרב מאה יצואני התעשייה המובילים. באשר ליצוא לארצות היעד, שהמשרד מבקש לעודד, הרי שברבעון זה רשמו היצואנים הקטנים ירידה של כ-14.6% ביחס לרבעון הקודם בעוד שהיצוא התעשייתי הכולל לארצות היעד דווקא עלה בכ-6.8%.

  • לסקירה המלאה- לחצו כאן.

_______________________________________________________________________________

[1] קבוצת היצואנים הקטנים היציבים הינה קבוצת היצואנים הקטנים (100 אלף דולר עד שני מיליון דולר יצוא לשנה), אשר יצאו ברציפות בכל אחד מהרבעונים בשנת בסיס המדד, קרי 2008.
[2]  לא כולל יהלומים וחקלאות. הערה: הנתונים של הרבעונים הקודמים, עוברים עדכונים/תיקונים ולכן יתכנו הבדלים מול הודעות קודמות.
[2]  לא כולל יהלומים וחקלאות. הערה: הנתונים של הרבעונים הקודמים, עוברים עדכונים/תיקונים ולכן יתכנו הבדלים מול הודעות קודמות.
[3] בסיס המדד הוא שנת 2008 וזו גם שנת קביעת רשימת היצואנים הקטנים היציבים.
[4]  לא כולל יצואנים זעירים המייצאים עד 100 אלף דולר לשנה.


אהוד גונן

צור קשר עם: אהוד גונן
ליצירת קשר לחצו >>