ינואר 10, 2016
ינואר 10, 2016

ב-2.2.2016 יתקיים כנס אשרא השנתי למימון וביטוח אשראי ליצוא ומתן ערבויות ליצוא. באירוע ישתתפו, בין היתר, מנכ”ל משרד הכלכלה והתעשייה, עמית לנג והחשבת הכללית במשרד האוצר, מיכל עבאדי-בויאנג’ו.

אשרא, החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע”מ היא חברה בבעלות ממשלתית, המסייעת ליצואנים הישראלים ומבטחת אשראי והשקעות בעסקאות יצוא לטווח בינוני וארוך (משנה עד עשר שנים).

Ashra2.2.16

הכנס יציג את הכלים החדשים, שמעמידה ממשלת ישראל, לטובת היצואנים. כלי מרכזי שיוצג הוא: תוכנית ערבויות חוזיות.

מדובר  בתוכנית ערבויות חדשה בהיקף של 100 מיליון דולר, המיועדת לתמוך ביצואנים קטנים ובינוניים. התוכנית נותנת מענה לצרכי היצואנים בתחום הנפקת ערבויות חוזיות, כגון: ערבות מכרז, ערבות ביצוע, ערבות מקדמה, ערבות אחריות וערבות תחזוקה, אותן מתבקשים היצואנים להנפיק לטובת קונים בחו”ל כתנאי לזכייה בעסקאות יצוא.

התוכנית החדשה מספקת מענה למגוון תחומים וענפים ולכל הארצות. הערבויות מיועדות ליצואנים, שסך היצוא השנתי שלהם אינו עולה על 50 מיליון דולר.

בשונה מפוליסות ביטוח, המונפקות על ידי אשרא, כאן מדובר בערבויות מסוג Back-to-back (ערבות נגדית) לערבויות כספיות בנקאיות, אשר מחליפות חלק ניכר מהביטחונות שהיצואן נדרש להעמיד לבנקים בעסקאות יצוא. התוצאה הינה שיפור בנזילות והפניית בטחונות פנויים לשימושים אחרים, המביא לגידול ביצוא. מדובר, למעשה, בהעמדת אובליגו חוץ-בנקאי, שישמש מקור מימון נוסף להבטחת ערבויות כתחליף לשימוש באובליגו בבנק, אובליגו, שיינתן ליצואנים ללא דרישה לביטחונות נזילים או אחרים לטובת אשרא.

השימוש בערבויות הינו נרחב מאוד בסחר הבינלאומי. תוכנית הערבויות באה להציע ליצואן הישראלי כלים, אשר קיימים בחברות  ECA מקבילות בעולם. עד כה, חוסר בפתרון בתחום זה היווה חסם לגידול בפעילות יצוא ולאובדן פרויקטים. תוכנית הערבויות שהושקה, מאפשרת ליצואנים הישראליים להתחרות בתנאים שווים עם יצואנים ממדינות אחרות.


אהוד גונן

צור קשר עם: אהוד גונן
ליצירת קשר לחצו >>