תכנית 200 פי 2 מיועדת להכפלת הייצוא ולהרחבת מספר מקומות העבודה האיכותיים של חברות ישראליות, יצואניות קטנות, הפועלות בפריפריה הצפונית והדרומית של ישראל. עבור חברות אלו נכתבו תוכניות עסקיות מקיפות המתאימות לצרכיהן הייחודיים של כל אחת מהחברות. התוכניות מונות את הפעולות הנדרשות ואת שווקי היעד הרצויים במטרה להכפיל את מכירות החברות הללו בשווקים הבינלאומיים בתקופה של 36 חודשים.

תוכנית 200 פי 2 הינה תוכנית פיילוט המיועדת לחברות שנרשמו לפעילות במהלך שנת 2009.

טלפון: 02-6662650
פנייה במייל

חזרה למערך כלי סיוע לתעשייה