משרד הכלכלה והתעשייה פיתח תכנית ייעודית למימוש הפוטנציאל הגלום בצמיחתן הכלכלית המואצת של סין, הודו ויפן ולצורך גיוון ייעדי היצוא הישראלי. תכנית זו פותחה על מנת לסייע לחברות ישראליות להעמיק את חדירתן לשווקים אלו, להגדיל את מספר החברות הישראליות הפעילות בשווקים אלה, להגביר את היקף היצוא ולהרחיב את היקף הסחר עם מדינות אלה. לשם מימוש מטרה זו הקים המשרד קרן סיוע, שתופעל באמצעות היחידה לכלי סיוע שתסייע לחברות במימון עלויות הצבת עובד במדינת היעד (סין, הודו או יפן), במימון יועץ מקומי, עלויות לוגיסטיות הכרוכות בהפעלת משרד וכן במימון הוצאות בטא סייט.

הוראות המנכ”ל והגשת בקשות לתכנית.
עד כה קיבלו תמיכה 50 חברות בהיקף של 72 מליון ₪.

אתר מערך כלי סיוע לתעשייה

 

חזרה למערך כלי סיוע לתעשייה