הגופים המרכזיים הממנים כיום פרויקטים בינלאומיים הם המוסדות הפיננסיים הבינלאומיים, כאשר המרכזי שבהם הוא הבנק העולמי. בשנת 2009 עמדו ההתחייביות הכספיות של הבנק העולמי ע”ס של 46.9 מיליארד דולר לפרויקטים חדשים. המשבר הפיננסי הגדיל מאוד את אטרקטיביות ההלוואות של הבנק העולמי, והן צפויות לגדול בהיקף משמעותי ולהגיע לכ- 100 מיליארד דולר עד שנת 2013.

מערך כלי הסיוע לתעשייה שם לו כיעד לחזק את הקשרים עם המוסדות הפיננסים השונים ברחבי העולם מתוך מטרה להגדיל את מספר החברות הישראליות השותפות בפרויקטים הממומנים דרך מוסדות אלה.

כמו כן, מערך כלי הסיוע יספק מידע וכלים עבור התעשייה הישראלית שיסייעו לחברות הישראליות להשתלב במכרזים ובפרוייקטים המנוהלים/ממומנים ע”י גופים פיננסיים שונים.

כחלק מפעילות המערך נכתב מדריך לחברות וליועצים ישראליים על עבודה עם המוסדות הפיננסיים הבין לאומיים: קבוצת הבנק העולמי וה-BRDE.

אתר מערך כלי סיוע לתעשייה

 

חזרה למערך כלי סיוע לתעשייה