כלי הסיוע המרכזי, שבאמצעותו פועלת היחידה להגדלת מספר הזכיות של חברות ישראליות בפרויקטים בינלאומיים, הוא הקרן לסיוע בפרויקטים בינלאומיים.

מטרת הקרן היא השתתפות בסיכון, שלוקחות החברות הישראליות על עצמן בבואן להתמודד במכרזים בינ”ל או בביצוע פרויקטים בחו”ל. כיום קיים פער משמעותי בין היכולות הטכנולוגיות המתקדמות של החברות הישראליות ובין מס’ החברות המגישות מועמדות למכרזים בינ”ל והמשתתפות בפרויקטים בזירה הבינלאומית. הסיבות לפער זה נעוצות בין היתר, בהיעדר מידע על פרויקטים, בעלויות גבוהות הכרוכות בפרויקטים בעלי רמת סיכון גבוהה ובמורכבות הגשת המכרז עצמו.

היקף קרן התמיכה, שמפעילה היחידה, הוא כ- 34 מיליון ₪ לתקופה של שלוש שנים עד תום שנת 2012. הקרן תשתתף עם החברה בסיכון הכרוך בהוצאות הראשוניות הכרוכות בהחלטה ליזום או להתמודד במכרז על פרויקט. השתתפות המשרד תתאפשר עבור הכנת סקר רקע בחו”ל, הכנת סקר היתכנות בחו”ל, או הכנת הצעה למכרז בין-לאומי.

הוראת המנכ”ל מפרטת את תנאי הקרן ומגדירה קריטריונים ותנאי סף לקבלת סיוע והחזרי הוצאות להשתתפות המשרד. הוועדה לפרויקטים ומכרזים בינ”ל מתכנסת לדיון בבקשות כאחת לחודשיים.
הוראות המנכ”ל והגשת בקשות לקרן מפורסמת באתר היחידה. הוראות הקרן פורסמו בנובמבר 2010. עד כה קיבלו מענק כ- 80 פרויקטים.

עלון קרן הסיוע.

אתר מערך כלי סיוע לתעשייה

 

חזרה למערך כלי סיוע לתעשייה