מערך כלי סיוע לתעשייה מפעיל מגוון תכניות לחיזוק התעשייה הישראלית ולהגדלת אפשרויות התעסוקה. לשם כך, מפעיל המערך כלי סיוע שונים לייזום ולהעמקת הפעילות של התעשייה הישראלית בשווקים הבין-לאומיים.

התוכנית מעניקה סיוע לחברות בעלות היקף מכירות של למעלה מחצי מיליון ₪ בארץ או שגייסו לפחות 2 מיליון ₪ וטרם החלו לייצא או שהיקף היצוא שלהן עד 250,000$. במסגרת התוכנית ניתן סיוע למשך 24 חודשים באמצעות ליווי מקצועי של יועצים והשתתפות במימון של עד 50% מההוצאות השיווקיות, עד 200 אלף ₪ מתוך של 400 אלף ₪ לשוק אחד או שניים שהוגדרו בתכנית העסקית.

למידע נוסף

התוכנית מעניקה סיוע דו-שנתי לחברות ישראליות שמייצאות מעל 250,000$ בשנה במטרה להשיג גידול משמעותי בהיקף המכירות של החברות המשתתפות בתוכנית לשוק יעד שמוגדר מראש על ידי החברה. במסגרת התוכנית ניתן לקבל ליווי מקצועי והשתתפות במימון הוצאות שיווקיות עד 50% מתקציב התוכנית המאושרת, כלומר עד 500 אלף ₪ מתוכנית של 1 מיליון ₪. להודו, סין ויפן סכום ההוצאות המוכרות כפול ומשך התוכנית 3 שנים.

למידע נוסף

מטרת הקרן לקדם השתתפות של חברות ישראליות במכרזים בין-לאומיים ובפרויקטים פוטנציאליים בחו”ל. לאור הסיכון הקיים טרום הזכייה בפרויקט, ניתן במסגרת הקרן לקבל השתתפות במימון ההוצאות הכרוכות בביצוע עבודה של הוכחת היתכנות/ פיילוט או הגשת הצעה למכרז בינ”ל בשיעור של עד 50% מהעלויות: הוכחת התכנות – עד 200 אלף ₪ כאשר שווי הפרויקט הפוטנציאלי בין 0.5 מיליון $ ל 1 מיליון $  ועד 500 אלף ₪ כאשר הפוטנציאל מעל 1 מיליון $, הצעה למכרז – עד 400 אלף ₪.

למידע נוסף

התוכנית מעניקה סיוע לחברות ישראליות המתאגדות יחדיו לשם הקמת, תפעול ושיווק מתקן הדגמה מסחרי בשוק יעד. במסגרת התוכנית ניתן לקבל השתתפות בהוצאות הקמה, תפעול ושיווק עד 50% מתקציב התוכנית המאושרת ועד 10 מיליון ₪ לאורך 3 שנות התוכנית.

למידע נוסף

לפרטים נוספים היכנסו למערך כלי סיוע לתעשייה

לפרטים נוספים על הפעילות הבינלאומית של משרד הכלכלה והתעשייה היכנסו לאתר המשרד

ליצירת קשר עם מינהל סחר חוץ – לחצו כאן

להגשת בקשה לתעודת יצואן – לחצו כאן

לפנייה לנספחים הכלכליים של מינהל סחר חוץ – לחצו כאן

להצטרפות לרשימת התפוצה שלנו – לחצו כאן