כלי הסיוע ליצואן

מערך כלי סיוע לתעשייה נועד לסייע לחברות הישראליות לחזק את יכולותיהן השיווקיות בשוק הבין-לאומי בעזרת מספר תכניות מימוניות ייעודיות. מטרת התכניות –  לתמוך בהוצאות השיווק הבין-לאומי ולהעניק ליווי מקצועי לחברות הרוצות להשקיע בשיווק בין-לאומי וזאת במטרה להגדיל את הייצוא. 

 

לפרטים נוספים והגשת מועמדות לקרנות כלי הסיוע:   https://go.gov.il/ipf

תוכנית "כסף חכם" במסלול יצואן מתחיל

במסגרת מסלול זה של תכנית כסף חכם, יצואנים, שהיקף היצוא שלהם נמוך ולא ייצאו בעבר, יכולים להגיש בקשה לקבלת סיוע בשיווק ובייצוא של סחורות ושירותים ובכך לחדור לשווקים בינלאומיים.

מסלול יצואן מתחיל מיועד ליצואני סחורות או שירותים, בעלי היקף מכירות נמוך, שלא ייצאו בעבר או יצאו בהיקף הנמוך מ-1 מיליון שקלים  (המסלול מחליף את תכנית שער לשיווק בינלאומי – של”ב).

במסגרת המסלול ניתן לקבל השתתפות במימון של הוצאות שיווקיות וליווי מקצועי של יועצים. שיעור הסיוע עד 50% מההוצאות ועד סכום של 300 אלף שקלים למשך שנתיים.

הסיוע הכספי יינתן עבור פיתוח מערכי שיווק בשוק היעד, הכולל:

 • הכנת תכנית שיווקית
 • ייעוץ והקמת מערכי שיווק
 • התמחות בשוק יעד
 • פרסום ושיווק מקוון
 • תערוכות והדגמות בשוק היעד
 • הוצאות נסיעה
 • תקינה, ייעוץ משפטי וביטוח
 • ליווי והכוונה של הנספח המסחרי במדינת היעד

 

על המבקש לעמוד בתנאים הבאים:

 • לפחות 35% מתשומות העסק מבוצעות בישראל
 • היקף ייצוא שנתי עד מיליון שקלים.
 • מחזור מכירות, החל מ-500,000 ועד 100,000,000 שקלים או לחילופין גיוס הון של 2,000,000 שקלים.

הגשת הבקשה תיעשה באתר משרד הכלכלה – לחצו כאן על הקישור

פרטי קשר: טלפון: 074-7502577, דוא”ל: MF@economy.gov.il

תוכנית של"ב – שער לשיווק בין-לאומי

התוכנית מיועדת לחברות בעלות היקפי ייצוא קטנים (עד 1 מלש”ח), המעוניינות להרחיב את פעילותן, או לחברות שטרם ייצאו בעבר
ומעוניינות להתחיל לייצא ולשווק מוצרים המיוצרים על ידם ו/או שירותים המסופקים על ידן בשווקים הבין-לאומיים.
חברה שהשתתפותה בתוכנית תאושר, תוכל לזכות בסיוע לטובת: כתיבת תכנית שיווקית, הכשרות בתחום הייצוא, פיתוח מערכי שיווק
וצינורות הפצה, השתתפות בתערוכות, יצירת כלי שיווק מקוונים, פרסום, תקינה והצגת המוצרים בשוקי היעד, טיסות ועוד.
גובה הסיוע המירבי: סיוע של 50% מההוצאות למשך 24 חודשים בסכום כולל של עד 400 אלף ₪ לשוק היעד
(סך הסיוע המירבי: 200,000 ₪). החברה תלווה באופן שוטף במשך כל תקופת פעילותה בתכנית על ידי יועץ שיווקי
מטעם התכנית והנספח הכלכלי במדינת היעד.

תוכנית כסף חכם

התוכנית מיועדת לחברות שמייצאות מעל 1 מיליון ש”ח, המעוניינות להיכנס לשוק יעד חדש או שמעוניינות להרחיב את פעילותן בשוק קיים. גובה הסיוע המירבי: סיוע של 50% מההוצאות למשך שנתיים בסכום כולל של עד 500,000 ₪, או 1,000,000 ₪ למשך שלוש שנים לשוק יעד מועדף (הודו, סין או יפן).* חברה שהשתתפותה בתוכנית תאושר תוכל לזכות בסיוע לקידום פעילותה לטובת פיתוח מערכי שיווק וצינורות הפצה, השתתפות בתערוכות, יצירת כלי שיווק מקוונים, טיסות, פרסום, תקינה והצגת המוצרים בשווקי היעד ועוד. החברה תלווה באופן שוטף במשך כל תקופת פעילותה בתכנית על ידי יועץ שיווקי מטעם התכנית והנספח הכלכלי במדינת היעד. *במסגרת ההוראה ניתנים תנאים מיוחדים לאוכלוסיות שונות.

תוכנית "כסף חכם" במסלול יצואן מנוסה

במסגרת מסלול זה של תכנית כסף חכם, חברות ישראליות בהיקף מכירות של עד 200 מיליון שקלים ובעלות ניסיון מוקדם ביצוא, יכולות להגיש בקשה לקבלת סיוע דו שנתי במטרה להגדיל באופן משמעותי את היקף המכירות. הסיוע ניתן באמצעות השתתפות במימון של ההוצאות השיווקיות וליווי מקצועי של יועצים המתמחים בשוק היעד.

ניתן לקבל השתתפות במימון של הוצאות שיווקיות בשיעור של 30%-50%, ובסכום כולל של עד 500 אלף שקלים למשך שנתיים. עבור ייצוא לשווקים מועדפים: הודו, סין ויפן, יהיה ניתן לקבל סיוע בהוצאות השיווקיות בסכום כולל של עד 500 אלף שקלים ולמשך שלוש שנים.

 • תמיכה בשיעור של עד 50% לחברות הפונות לשוק יעד חדש
 • תמיכה בשיעור של עד 33% לחברות הנוקטות במהלך שיווקי חדש בשוק בו הן כבר פועלות
 • תמיכה בשיעור של עד 30% לחברות המגישות בקשה עבור תכנית המשך 

 

חברות המשתייכות לאוכלוסיית המיעוטים כהגדרתן בהוראת המנכ”ל זכאיות לתמיכה בשיעור של עד 75%

יכולות להשתתף במסלול זה חברות המעוניינות להיכנס לשוק חדש, לנקוט במהלך שיווקי חדש או סיוע עבור תכנית המשך ועומדות בתנאים הבאים:

 • לפחות 35% מתשומות העסק מבוצעות בישראל
 • מחזור מכירות עד 200 מיליון שקלים
 • היקף יצוא מינימלי בסך מיליון שקלים בכל אחת משתי השנים הקודמות להגשת הבקשה

הגשת הבקשה תיעשה באתר משרד הכלכלה – לחצו כאן על הקישור

פרטי קשר: טלפון: 074-7502578, דוא”ל: MF@economy.gov.il