כלי הסיוע ליצואן

מערך כלי סיוע לתעשייה נועד לסייע לחברות הישראליות לחזק את יכולותיהן השיווקיות בשוק הבין-לאומי בעזרת מספר תכניות מימוניות ייעודיות. מטרת התכניות לתמוך בהוצאות השיווק הבין-לאומי ולהעניק ליווי מקצועי לחברות הרוצות להשקיע בשיווק בין-לאומי וזאת במטרה להגדיל את הייצוא. 

לפרטים נוספים והגשת מועמדות לקרנות כלי הסיוע:   https://go.gov.il/ipf

תוכנית של"ב – שער לשיווק בין-לאומי

התוכנית מיועדת לחברות בעלות היקפי ייצוא קטנים (עד 1 מלש”ח), המעוניינות להרחיב את פעילותן, או לחברות שטרם ייצאו בעבר
ומעוניינות להתחיל לייצא ולשווק מוצרים המיוצרים על ידם ו/או שירותים המסופקים על ידן בשווקים הבין-לאומיים.
חברה שהשתתפותה בתוכנית תאושר, תוכל לזכות בסיוע לטובת: כתיבת תכנית שיווקית, הכשרות בתחום הייצוא, פיתוח מערכי שיווק
וצינורות הפצה, השתתפות בתערוכות, יצירת כלי שיווק מקוונים, פרסום, תקינה והצגת המוצרים בשוקי היעד, טיסות ועוד.
גובה הסיוע המירבי: סיוע של 50% מההוצאות למשך 24 חודשים בסכום כולל של עד 400 אלף ₪ לשוק היעד
(סך הסיוע המירבי: 200,000 ₪). החברה תלווה באופן שוטף במשך כל תקופת פעילותה בתכנית על ידי יועץ שיווקי
מטעם התכנית והנספח הכלכלי במדינת היעד.

הגשת הבקשה תיעשה באתר משרד הכלכלה – לחצו כאן על הקישור

פרטי קשר: טלפון: 074-7502577, דוא”ל: SHALAV@economy.gov.il

תוכנית של"ב – שער לשיווק בין-לאומי

התוכנית מיועדת לחברות בעלות היקפי ייצוא קטנים (עד 1 מלש”ח), המעוניינות להרחיב את פעילותן, או לחברות שטרם ייצאו בעבר
ומעוניינות להתחיל לייצא ולשווק מוצרים המיוצרים על ידם ו/או שירותים המסופקים על ידן בשווקים הבין-לאומיים.
חברה שהשתתפותה בתוכנית תאושר, תוכל לזכות בסיוע לטובת: כתיבת תכנית שיווקית, הכשרות בתחום הייצוא, פיתוח מערכי שיווק
וצינורות הפצה, השתתפות בתערוכות, יצירת כלי שיווק מקוונים, פרסום, תקינה והצגת המוצרים בשוקי היעד, טיסות ועוד.
גובה הסיוע המירבי: סיוע של 50% מההוצאות למשך 24 חודשים בסכום כולל של עד 400 אלף ₪ לשוק היעד
(סך הסיוע המירבי: 200,000 ₪). החברה תלווה באופן שוטף במשך כל תקופת פעילותה בתכנית על ידי יועץ שיווקי
מטעם התכנית והנספח הכלכלי במדינת היעד.

תוכנית כסף חכם

התוכנית מיועדת לחברות שמייצאות מעל 1 מיליון ש”ח, המעוניינות להיכנס לשוק יעד חדש או שמעוניינות להרחיב את פעילותן בשוק קיים. גובה הסיוע המירבי: סיוע של 50% מההוצאות למשך שנתיים בסכום כולל של עד 500,000 ₪, או 1,000,000 ₪ למשך שלוש שנים לשוק יעד מועדף (הודו, סין או יפן).* חברה שהשתתפותה בתוכנית תאושר תוכל לזכות בסיוע לקידום פעילותה לטובת פיתוח מערכי שיווק וצינורות הפצה, השתתפות בתערוכות, יצירת כלי שיווק מקוונים, טיסות, פרסום, תקינה והצגת המוצרים בשווקי היעד ועוד. החברה תלווה באופן שוטף במשך כל תקופת פעילותה בתכנית על ידי יועץ שיווקי מטעם התכנית והנספח הכלכלי במדינת היעד. *במסגרת ההוראה ניתנים תנאים מיוחדים לאוכלוסיות שונות.

תוכנית כסף חכם

התוכנית מיועדת לחברות שמייצאות מעל 1 מיליון ש”ח, המעוניינות להיכנס לשוק יעד חדש או שמעוניינות להרחיב את פעילותן בשוק קיים.
גובה הסיוע המירבי: סיוע של 50% מההוצאות למשך שנתיים בסכום כולל של עד 500,000 ₪, או 1,000,000 ₪
למשך שלוש שנים לשוק יעד מועדף (הודו, סין או יפן).*
חברה שהשתתפותה בתוכנית תאושר תוכל לזכות בסיוע לקידום פעילותה לטובת פיתוח מערכי שיווק וצינורות הפצה,
השתתפות בתערוכות, יצירת כלי שיווק מקוונים, טיסות, פרסום, תקינה והצגת המוצרים בשווקי היעד ועוד.
החברה תלווה באופן שוטף במשך כל תקופת פעילותה בתכנית על ידי יועץ שיווקי מטעם התכנית והנספח הכלכלי במדינת היעד.

*במסגרת ההוראה ניתנים תנאים מיוחדים לאוכלוסיות שונות.

הגשת הבקשה תיעשה באתר משרד הכלכלה – לחצו כאן על הקישור

פרטי קשר: טלפון: 074-7502578, דוא”ל: MF@economy.gov.il