משרד הכלכלה והתעשייה פרסם אתמול (22.12) להערות הציבור טיוטת צו המבטל מגבלות סחר עם בחריין ואיחוד האמירויות. השר עמיר פרץ: “השלום מחזק את הכלכלה ושובר חומות”

בעקבות כינון היחסים הדיפלומטיים בין מדינת ישראל לבין איחוד האמירויות ובחריין, מפרסם משרד הכלכלה והתעשייה להערות הציבור, תיקון להודעה בדבר הארצות שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטיים, או הסכם הכולל סעיף אומה מועדפת ביותר או המגבילות יבוא טובין מישראל ולצו יבוא חופשי (הוראת שעה), תש”ף – 2020, כך שלאחר התיקון לא תכלול  ההודעה את איחוד האמירויות ובחריין ברשימת המדינות עמן אין לישראל יחסים דיפלומטיים והאוסרות יבוא לישראל וכן תמחקנה מגבלות היבוא הקיימות ביחס ליבוא טובין מסוימים בצו יבוא חופשי (הוראת שעה) ממדינות אלה.

במינהל סחר חוץ שבמשרד הכלכלה והתעשייה מסבירים כי ‘צו יבוא חופשי’ מסדיר את מדיניות הייבוא של ישראל.

ככלל, קובע הצו שכל הייבוא לישראל הוא חופשי וניתן לייבא את כלל הטובין ללא הגבלה, למעט טובין המפורטים בצו, אשר יבואם  טעון רישיון או אישור יבוא. בדרך כלל, הגבלות אלו נקבעות מטעמים של בטיחות ושלום הציבור.

ואולם, צו יבוא חופשי בהגדרה אינו חל על יבוא ממדינות איתן ישראל לא מקיימת יחסים רשמיים. לשם כך מפרסם שר הכלכלה והתעשייה הודעה בה מפורטות המדינות שלא מקיימות עם ישראל יחסים דיפלומטיים. עד כה כללה ההודעה את  איחוד האמירויות  ובחריין אולם על אף האמור קבע שר הכלכלה והתעשייה שצו יבוא חופשי יחול עליהן כמו על כל מדינה אחרת המקיימת עם ישראל יחסים דיפלומטים, למעט טובין מסוימים שהיו טעונים רישיון יבוא. השינוי, לאחר תיקון ההודעה והוראת השעה יהיה הסרת איחוד האמירויות ובחריין מרשימת המדינות עמן אין למדינת ישראל יחסים דיפלומטים והחלת  צו יבוא חופשי על כלל היבוא מהן ללא חריגים.

מהלך זה הוא לא רק הצהרתי, אלא מסיר בפועל דרישה קיימת לרישיון יבוא בגין יבוא טובין שונים ממדינות אלה, כגון פוליפרופילן, פוליאתילן וגבס וחלף זאת מחיל את הוראות צו יבוא חופשי לפיהן בגין יבוא חלק מטובין אלה יהיה היבוא חופשי לחלוטין.

שר הכלכלה והתעשייה ח”כ עמיר פרץ: “השלום מחזק את הכלכלה ושובר חומות – הסרת מגבלות היבוא מאיחוד האמירויות ובחריין הוא צעד נוסף וחשוב ביצירת יחסי מסחר חזקים בין המדינות, ומהווה חלק משורת צעדים כלכלים שנוביל בכדי לייצר שלום כלכלי עם מדינות אלו. עם סיום השימוע הציבורי בכוונתי לחתום על הצו המתוקן ובכך להסיר את בחריין ואיחוד האמירויות מרשימת המדינות שהיבוא מהן אסור.