globe_vietnam

רקע:

כחלק מתהליך ההכנה לקראת פתיחת משא ומתן להסכם אזור סחר חופשי (אס”ח) בין ישראל לווייטנאם, האגף למדיניות והסכמי סחר במינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה, בוחן את ההשפעה האפשרית והצרכים של התעשייה הישראלית.

החתירה להסכם היא חלק ממדיניות המינהל לסחר חוץ במשרד הכלכלה להרחיב את היצוא מישראל לשווקים חדשים וכחלק ממדיניות הממשלה להידוק היחסים עם מדינות בעולם המתפתח ומדינות אסיה בפרט. הסכם סחר חופשי עם וייטנאם יכול ליצור הזדמנויות רבות לחברות ישראליות.

ההסכם צפוי לכלול גם פרק על סחר בשירותים ויכול להוות מקפצה עבור חברות ישראליות בתחום זה, לדוגמה: תוכנה, תקשורת, ייעוץ, הנדסה, ועוד. על כן, חלק מהשאלון נוגע לסקטור זה.

נשמח אם תמלאו שאלון קצר זה על מנת לסייע לנו ולכם – זו ההזדמנות שלכם להשפיע על המסגרת של עסקכם בווייטנאם.

השאלון הוא מסמך פנימי ואנו מתחייבים לא לפרסמו.

כניסה לשאלון (תום מועד ההתייעצות: 29.2.2016)