china-israel_globe

רקע:

כחלק מתהליך ההערכות לקראת האפשרות של מו”מ להסכם אזור סחר חופשי (אס”ח) עם סין, האגף למדיניות והסכמי סחר במינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה, בוחן את ההשפעה האפשרית והצרכים של התעשייה הישראלית.

החתירה להסכם היא חלק ממדיניות המינהל לסחר חוץ במשרד הכלכלה להרחיב את היצוא מישראל לשווקים חדשים וכחלק ממדיניות הממשלה להידוק היחסים עם מדינות בעולם המתפתח ומדינות אסיה בפרט. הסכם סחר חופשי עם סין יכול ליצור הזדמנויות רבות לחברות ישראליות בשוק הסיני ואף לסייע לחברות, המייבאות חומרי גלם ומוצרי ביניים מסין.

ההסכם צפוי לכלול גם פרק על סחר בשירותים ויכול להוות מקפצה עבור חברות ישראליות בתחום זה, לדוגמה תוכנה, תקשורת, ייעוץ והנדסה ועוד. על כן, חלק מהשאלון נוגע לסקטור זה.

נשמח אם תמלאו שאלון קצר זה על מנת לסייע לנו ולכם – זו ההזדמנות שלכם להשפיע על מסגרת עסקיכם בסין.

השאלון הוא מסמך פנימי ואנו מתחייבים לא לפרסמו.

כניסה לשאלון (תום מועד ההתייעצות: 20.9.2015)