globe_tailand

רקע:

בחודש יולי 2015 תתכנס לראשונה הוועדה המעורבת בין ממשלת ישראל, בראשות משרד הכלכלה, לבין משרד הסחר בתאילנד MOC-Ministry of Commerce. ועדה מעורבת היא פלטפורמה לבחינת דרכים לקידום קשרים כלכליים ומסחריים ופתרון משותף של בעיות שונות בעלות אופי מסחרי בין המדינות.

קיומה התקדימי של הוועדה הוא תולדה של המאמצים, שהשקיע מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה, מתוך הכרה בהיותה של תאילנד שוק עסקי משגשג ומגוון, הפוטנציאל הגלום בו, ההשקעות הרבות, שצפויות במדינה, בשנים הקרובות וכן מיקומה הגאוגרפי האסטרטגי של המדינה במרכזו של דרום מזרח אסיה.

קיום הוועדה הוא חלק ממדיניות מינהל סחר חוץ להרחיב את היצוא מישראל לשווקים חדשים ומדיניות הממשלה להידוק היחסים עם מדינות העולם המתפתח ומדינות אסיה בפרט.

לקראת הוועדה, אנו שואפים למפות את הקשיים איתם מתמודדת התעשייה הישראלית ביצוא קיים או ניסיונות יצוא לתאילנד, לדוגמה: חסמי סחר בלתי מכסיים, בעיות תקינה או רישוי, אפליה במכרזים וכיו”ב. אם הנושא ימצא כמתאים, נוכל להעלות אותו בוועדה מול הגורמים הרלוונטיים בצד התאילנדי.

נודה על מילוי שאלון קצר על מנת לסייע לנו ולכם – זו ההזדמנות שלכם להשפיע מסגרת העסקים עם תאילנד.
השאלון הוא מסמך פנימי ואנו מתחייבים לא לפרסמו.

כניסה לשאלון (תום מועד ההתייעצות- 20.6.2015)