innovation2-150x150

הנציבות האירופית השיקה בשבוע שעבר תהליך של דיון ציבורי על מנת לשמוע מיזמים, חברות סטרטאפ ובעלי עניין נוספים, כיצד יש לשפר את הסביבה העסקית האירופית עבור סטרטאפים.

הליך של דיון ציבורי נפתח כאשר הנציבות עובדת על חקיקה או מדיניות חדשה, ומבקשת לקבל פידבקים מאזרחים אירופים ומבעלי עניין, על מנת לשמוע מהניסיון ומהידע שצברו בתחום.

ההליך משיק את תחילת יוזמת הסטרטאפים (Start-up Initiative) עליה הוכרז באסטרטגיית השוק האחיד (Single Market Strategy), אסטרטגיה שהושקה בסוף שנת 2015. מטרת היוזמה הינה לחתור להענקת תנאים מועדפים ליזמים בתחום הסטרטאפ ולסייע להגדיל את היקפם של סטרטאפים קיימים באירופה.

הדיון יסייע לנציבות לזהות פתרונות אפשריים, ובמידת הצורך, יביא לעיצוב מדיניות חדשה על מנת לסייע לעסקים לצמוח. המטרה הינה ליצור “יזמים סדרתיים” אשר ישקיעו מחדש לאחר הצלחות וינסו שוב לאחר כישלונות, תוך תמיכה מתמשכת “במערכת האקולוגית” היזמית, לאורך כל הדרך.

כפי שנכתב באסטרטגיית השוק האחיד המצוינת לעיל, הנציבות חותרת גם לפשט את דרישות המע”מ באיחוד האירופי (כיום, קיימות דרישות שונות במדינות החברות השונות), ולהגיש הצעה בנוגע לחדלות פירעון של עסקים, על מנת לאפשר ליזמים שנכשלו לקבל הזדמנות שנייה ועל מנת להקל על בנייה או ארגון מחדש מהירים במידת האפשר. הליך דיון ציבורי בנושא חדלות פירעון מתקיים גם הוא (לכניסה לחץ/י כאן).

הדיון הציבורי יהיה פתוח עד ה-30 ליוני 2016 ופתוח גם לישראלים.

לכניסה לתרומה לדיון לחץ/י כאן.

What obstacles do entrepreneurs face when they try to start up and expand their businesses in the Single Market?

What actions are needed at EU level to facilitate the creation of start-ups?