הנפקת תעודת יצואן - בלוג מינהל סחר חוץ


בחר בלוג

הצטרפו לרשימת התפוצה
הזמנה לסדרת הרצאות ב -DLD 2018
לקראת ועדה כלכלית עם קניה
סקר חסמי יצוא - שאלון
שאלון בנוגע ליחסי המסחר עם טורקיה

הנפקת תעודת יצואן

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה יחלק תעודות יצואן ליצואנים. מדובר ב"תעודת יצואן" וב"תעודת יצואן בהיקף גדול" בכל שנה קלנדרית.

יחולקו שני סוגים של תעודות על פי אמות המידה, המפורטות ולאחר שהתקבלה בקשה מהיצואן.

התעודות תחולקנה לשתי קטגוריות על פי גודל היצוא:

א. תעודת "יצואן" תחולק לחברה ישראלית- יצרנית, אשר ייצאה טובין ישראלים בערך פו"ב בסך $400,000 (ארבע מאות אלף דולר ארה"ב) ומעלה בשנה הקלנדרית שחלפה, או לחברה שהינה יצואן כללי אשר יצאה בערך פו"ב נטו של 1,700,000$ (מיליון ושבע מאות אלף דולר ארה"ב) ומעלה בשנה הקלנדרית שחלפה והיא איננה היצרן של הטובין המיוצא.

ב. תעודת "יצואן גדול" תחולק לחברה ישראלית- יצרנית, אשר ייצאה טובין ישראלים בערך פו"ב בסך 15,000,000$ (חמישה עשר מיליון דולר ארה"ב)  ומעלה בשנה הקלנדרית שחלפה, או לחברה שהינה יצואן כללי אשר יצאה בערך פו"ב נטו של 20,000,000$ (עשרים מיליון דולר ארה"ב) ומעלה בשנה הקלנדרית שחלפה והיא איננה היצרן של הטובין הנ"ל.

בקשות לקבלת התעודות יש להגיש באמצעות הטופס הבא:

האם להציג בתעודה סכום סך כל ייצוא החברה ?
כןלא

נא ציינו, על פי רשימון היצוא, האם החברה היא:
יצואן יצרן (משבצת 1)יצואן כללי (משבצות 15,16 )

  • ליצואנים שבקשתם תאושר על ידי המשרד תשלח תעודה בגרסא אלקטרונית.
  • נתוני היצוא יונפקו על פי מאגרי המידע שבידי המשרד.
דוגמאות לתעודת יצואן

דוגמאות לתעודת יצואן