logooecd_en

 

רקע:

ה-OECD, בשיתוף ארגון המזון והחקלאות של האו”ם (FAO), מפתח הנחיות להתנהגות עסקית נאותה בסקטור החקלאי.

טיוטת ההנחיות עוסקת בהתנהגות עסקית נאותה לכל אורך שרשרת הייצור של מוצרים חקלאיים. הטיוטה מנחה חברות רב לאומיות לפעול לכך שהפעילות שלהן תעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים הקיימים בתחום, ע”י קביעת נהלים פנימיים לבדיקת נאותות, טיפול ומעקב אחר סיכונים להתנהגות עסקית נאותה.

המושג התנהגות עסקית נאותה, או בשמו הנפוץ יותר בארץ “אחריות תאגידית”, מתייחס למצב בו תאגיד עסקי פועל באחריות מול כלל הסביבה בה הוא פועל, מעבר לדרישות החוק. לרוב, תאגיד שפועל לפי סטנדרטים של אחריות תאגידית, יפעל לנהוג בצורה הוגנת מול לקוחותיו, עובדיו וספקיו, לשמור על זכויות אדם ועל זכויות אזרח, למזער את הפגיעה בסביבה, לשמור על משאבי הטבע לדורות הבאים ולגלות מעורבות בקהילה ולתרום לה.

אין מדובר בהנחיות מחייבות, אך מדובר בנורמות בינלאומיות, אשר כדאי מאד לשים לב אליהן. החשיבות של התאמת הפעילות העסקית לסטנדרטים בינלאומיים של התנהגות עסקית נאותה, הולכת וגוברת בשנים האחרונות. כבר לא מדובר רק בבחירה ערכית של חברה לפעול באחריות מול הסביבה שלה, אלא שבשנים האחרונות יש להתנהגות עסקית נאותה השלכה ישירה על שורת הרווח, כאשר חברות בינלאומיות נמנעות מלרכוש מוצרים ושירותים מספקים שאינם עומדים בסטנדרטיים בינלאומיים.

במקרים רבים, הנחיות שאינן מחייבות, מאומצות ע”י מדינות וארגונים מסוימים והופכות למחייבות. לדוגמה, במקרה של “מינרלי קונפליקט” (Conflict Minerals), קיימת כיום דרישה חד משמעית מחברות אמריקאיות להתחקות אחר המקור של ארבעה מינרלים, אשר קיימים ברוב המכריע של מוצרי האלקטרוניקה ולנסות להימנע מלרכוש מינרלים אלו מאזורי קונפליקט. בהתאמה, החברות האמריקאיות דורשות מהספקים הישראלים שלהן לעמוד באותן דרישות, דבר אשר משית עלויות לא מבוטלות על התעשייה בישראל.

יש להעביר התגובה ישירות ל-OECD; אנא כתבו גם אותנו על תגובתכם במייל: Anat.Shamir@economy.gov.il

טיוטת הנחיות ה-OECD להתנהגות עסקית נאותה בסקטור החקלאי
(תום מועד ההתייעצות- 20.2.2015)