חברות יכולות לתרום לפיתוח חברתי וכלכלי חיובי, כאשר הן מערבות בעלי עניין, כגון קהילות מקומיות, בשלבי התכנון וקבלת ההחלטות שלהן. יכולת השפעה חיובית מסוג זה נכונה במיוחד כאשר עסקינן בענף הכרייה המאופיין בהשפעות חברתיות, כלכליות וסביבתיות משמעותיות.
Mining1

בהקשר זה, ה-OECD פיתח הנחיות בדיקת נאותות על מעורבות משמעותית של בעלי עניין המספק המלצות ייחודיות לחברות הפועלות בענפי הכרייה, הגז והנפט במענה לאתגרים הקשורים במעורבותן מול בעלי העניין. ההנחיות פותחו במסגרת קבוצת ייעוץ, שהוקמה לצורך כך וכללה נציגי תעשייה, ארגונים בינלאומיים וארגוני זכויות אדם. ההנחיות לבדיקת נאותות בענף הכרייה יצטרפו לאחר אימוצם הסופי לשורה של כלים דומים, שמטרתם פריטת הקווים המנחים לאחריות תאגידית להנחיות ייחודיות לענפים מסוימים. זה מכבר אומצו הנחיות בדיקת נאותות לענף המינרלים והארגון נמצא בשלבי פיתוח הנחיות לענפי הפיננסים, הטקסטיל והחקלאות.

ה-OECD מזמין כעת את הציבור הרחב, ארגוני חברה אזרחית, אנשי אקדמיה והסקטור הפרטי לשלוח הערות על טיוטת ההנחיות לענף עד 5 ביוני 2015. ההערות, שיוגשו ישקלו לאחר מכן לפני אימוצו הסופי של הכלי.

Mining

המושג “התנהגות עסקית אחראית” מתייחס למצב, בו תאגיד עסקי פועל באחריות מול כלל הסביבה בה הוא פועל בנוסף ומעבר לדרישות החוק. תאגיד הפועל לפי סטנדרטים של אחריות תאגידית, ינהג לדוגמה בצורה הוגנת מול לקוחותיו, עובדיו וספקיו, יכבד זכויות אדם וזכויות אזרח, יפעל למזעור הפגיעה הסביבתית ויתר ההחצנות השליליות של פעילותו העסקית, תוך מעורבות ותרומה לקהילה.

אין מדובר בהנחיות מחייבות בהכרח, ככל שלא אומצו כחוק שהחברה כפופה לו, אולם מדובר בנורמות בינלאומיות, שכוחן נובע מההסכמה הרחבה עליהן על-ידי נציגי ממשלות, ארגוני תעשייה וארגוני חברה אזרחית. חשיבות התאמת הפעילות העסקית לנורמות אלה הולכת וגוברת בשנים האחרונות. אין מדובר עוד בבחירה ערכית של חברה לפעול באחריות מול הסביבה שלה גרידא, אלא שבשנים האחרונות יש להתנהגות עסקית אחראית השלכה ישירה על שורת הרווח, כאשר חברות בינלאומיות נמנעות מלרכוש מוצרים ושירותים מספקים שאינם מכבדים נורמות אלה.

כמו-כן, במקרים מסוימים הנורמות הוולונטריות מתפתחות לכדי חובות חוקיות שעל החברה לכבד, כאשר מדינה מאמצת אותן בחקיקה. כך לדוגמא, ארה”ב אימצה חקיקה בנושא מינרלי קונפליקט, ששאבה השראה ומפנה להנחיות ה-OECD לבדיקת נאותות בענף המינרלים. בהתאם לחקיקה זו, עומדת כיום לחברות אמריקאיות חובה להתחקות אחר מקורם של ארבעה מינרלים, הנפוצים במוצרי אלקטרוניקה ותכשיטים, אם הן עושות בהם שימוש, לאורך שרשרת האספקה שלהן. בהתאם לכך, החברות האמריקאיות דורשות מספקיהן בישראל המשתמשים באותם מינרלים לוודא כי אין מדובר במינרלי קונפליקט.

את ההערות על טיוטת ההנחיות לענף הכרייה ניתן להגיש ישירות ל-OECD עד יום 5 ביוני 2015. במידה ושלחתם הערות, אנא עדכנו את מר יוסי אקרמן-
Joseph.Akerman@economy.gov.il

טיוטת הנחיות ה-OECD לבדיקת נאותות למעורבות משמעותית של בעלי עניין בענף הכרייה (תום מועד ההתייעצות- 5.6.15)