אוקטובר 02, 2017
אוקטובר 02, 2017

לאור הביקוש מודיע מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה על הארכת המקצה הייעודי לאוכלוסייה הערבית בתוכנית “כסף חכם”

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה מפעיל את תוכנית “כסף חכם” המסייעת להגדיל את היקף המכירות בשווקים הבינלאומיים. במסגרת התכנית, יכיר מינהל סחר חוץ בהוצאות שיווקיות  לראשונה לשוק היעד של מוצר או שירות או מוצר ושירות.

הסיוע במסגרת תוכנית כסף חכם יינתן בהתאם להוראת מנכ”ל מספר 5.10 מיום 1.5.2017.

המקצה הייעודי, בשיתוף עם הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, הדרוזי והצ’רקסי במשרד לשוויון חברתי, מאפשר לחברות שיותר מ-50% מהבעלות עליהן מוחזקת בידי בעלי מניות מקרב בני האוכלוסייה הערבית, הבדואית, הדרוזית או הצ’רקסית, להתמודד על קבלת סיוע בתנאי סף נוחים יותר ושיעורי תמיכה מוגדלים.

המקצה פתוח להגשות עד ליום 15/11/2017

הבקשות יתקבלו לתוכנית בהתאם לדירוגן בוועדה ועד לגמר התקציב.

הפרטים המלאים, תנאי הסף, אמות המידה, טפסי הגשת הבקשות, נהלי התוכניות והוראותיהן מפורסמים באתר משרד הכלכלה והתעשייה בכתובת:  www.economy.gov.il/ipf

חברה שקיבלה סיוע מהתכנית והגדילה את מכירותיה במדינת היעד בשיעור המפורט בהוראה, תחויב בתשלום תמלוגים כמפורט בהוראה * הבקשות יוגשו באופן מקוון באמצעות טופס הבקשה באתר וצירוף המסמכים הנדרשים * בקשות לא מלאות, שבעת הגשתן לא יכללו את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים לא יקלטו במערכת עד להשלמת כל הפרטים * בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו להוראות המנכ”ל – יגבר נוסח הוראת המנכ”ל.

לשאלות נוספות: גב’  שרה דיאמנט-סידיס 02-6662916  MF@economy.gov.il  


שרה דיאמנט -סידיס

צור קשר עם: שרה דיאמנט -סידיס
ליצירת קשר לחצו >>