האגף הבינלאומי אחראי על קידום ותחזוקה של הסכמים בינ”ל. האגף מחולק לשלוש מחלקות:

 

טלפון 02-6662676
לפנייה במייל