דוח מדינה של מינהל סחר חוץ מרכז עבור היצואנים באופן פשוט, נגיש וברור, מידע על מדינות העולם ב-4 נושאים מרכזיים:

  1. נתוני מאקרו כלכלה אודות המדינות ממקורות בין לאומיים מוכרים כגון הבנק העולמי, ארגוני האו”ם ועוד.
  2. נתונים השוואתיים המציגים את מיקום המדינה בשלל מדדים בין לאומיים בהשוואה לישראל ול-228 מדינות ואזורים אחרים בעולם.
  3. נתוני סחר החוץ של ישראל עם מדינות העולם כולל יבוא, יצוא, ריכוזיות הסחר ומאזן מסחרי מול המדינה.
  4. קישורים שימושיים של מינהל סחר חוץ.

    כניסה לדוח

    Report_Trade_2016

תנאי שימוש: