אפריל 08, 2014

תעשיית התקשורת מייצאת לארה”ב ציוד בהיקף של 727 מיליון $, כרבע מהייצוא הישראלי בתחום התקשורת, ומייבאת מארה”ב ציוד בהיקף של 326 מיליון $.

במטרה להקל על תהליכי הייבוא והייצוא של ציוד תקשורת בין ישראל לארה”ב, חתמו המדינות על הסכם הכרה ההדדית בבדיקות התאמה למוצרי תקשורת.

ההסכם קובע כי כל צד יכיר במעבדות ובתוצאות בדיקות המעבדה של ציוד התקשורת של הצד השני. משמעות ההסכם לחברות ישראליות היא, שמעבדות ישראליות יוכרו ע”י ממשלת ארה”ב כמוסמכות לבדיקת מוצרי תקשורת בהתאם לדרישות הרגולציה האמריקאית. בהתאם לכך, חברות ישראליות יוכלו לבצע בדיקות מעבדה של מוצריהן במעבדות בישראל, במקום לשלוח את המוצרים למעבדה בארה”ב.

 מי צפוי ליהנות מההסכם?

יצואנים – פישוט תהליכי ייצוא מוצרי תקשורת לשוק האמריקאי והוזלת עלויות

יבואנים וצרכנים – הוזלת עלויות ייבוא מוצרי התקשורת מארה”ב

מעבדות ישראליות – מעבדות שיעמדו בתנאים יקבלו מעמד רשמי מממשלת ארה”ב

 

החל מהיום מעבדות ישראליות זכאיות להגיש בקשה לממונה על התקינה להיכלל בהסכם התקשורת.  לאחר קבלת האישור, המעבדות תוכלנה להגיש בקשה להכרה מממשלת ארה”ב. עם סיום התהליך, חברות ישראליות יוכלו לבצע את בדיקות למוצריהן במעבדות מוכרות בישראל. השינוי צפוי להביא לחיסכון עלויות ליצואן הישראלי, גמישות ואי תלות במעבדות זרות.

התהליך מתבצע גם בצד האמריקני, כאשר החל מסוף חודש מרץ 2014 מעבדות אמריקניות זכאיות להגיש בקשות ל-NIST לאישור במסגרת ההסכם ובסופו של התהליך הן תוכרנה ע”י ממשלת ישראל. השינוי יפשט ויוזיל את תהליכי הייבוא של מוצרי תקשורת לישראל.

ארה”ב הינה אחת משותפות הסחר הגדולות ביותר של ישראל. בשנת 2013 היקף הייצוא לארה”ב (ללא יהלומים) עמד על 11 מיליארד $ והיקף הייבוא מארה”ב (ללא יהלומים) עמד על 8 מיליארד $.


ענת ארבל-שמיר

צור קשר עם: ענת ארבל-שמיר
ליצירת קשר לחצו >>