דצמבר 10, 2018

יצואנים ויבואנים הפועלים בשוק הבריטי: תנאי הסחר בין ישראל ובריטניה לא צפויים להשתנות גם לאחר פרישתה מהאיחוד האירופי

במרץ 2017 הופעל סעיף 50 לאמנת ליסבון אשר התניע את תהליך היציאה בפועל של בריטניה מהאיחוד האירופי (א”א). לפי הסעיף, היציאה צריכה להתרחש תוך שנתיים מיום הפעלתו.

brexit

בחודשים שחלפו מאז פעלו הבריטים לגיבוש תנאי הפרישה לרבות הסכם מעבר עם האיחוד האירופי שיאפשר לצדדים זמן הסתגלות וזאת על-ידי קביעת תקופת מעבר עד לסוף 2020. במידה והסכם המעבר לא יאושר בבריטניה – היציאה תתרחש בסוף חודש מרץ 2019.

כך או כך, אנו נערכים ליום שאחרי ולשמירה על האינטרסים הישראליים בסחר ובשיתופי הפעולה השונים עם בריטניה. הסחר הישראלי עם בריטניה הוא מהחשובים מבין מדינות האיחוד האירופי והעולם, בשנה שעברה הסחר עמד על היקף של קרוב ל-10 מיליארד דולר, כאשר למעלה ממחצית היקף זה הינו יצוא ישראלי לבריטניה.

בכדי להבטיח שקשרי הסחר החשובים בין המדינות יימשכו גם לאחר יציאתה של בריטניה מהא”א, הוקמה קבוצת עבודה משותפת בדרג מקצועי, בהובלת משרדי הכלכלה והסחר של שתי המדינות, הפועלת לאימוץ הסכם סחר חופשי, ונספחיו השונים (לרבות הסכם הכרה הדדית בבדיקות בתחום התרופות (ACAA)) שיושתת על ההסכם הקיים עם האיחוד. זאת, בהינתן לוחות הזמנים והגישה הבריטית אשר זהה לגבי כל אחת מכ-40 המדינות עימן יש לאיחוד האירופי הסכם סחר חופשי ובכדי ליצר המשכיות וודאות ליצואנים משני הצדדים מהיום הראשון לפרישה.

מטרת הצדדים היא להפוך את ההסכם הקיים בין ישראל והאיחוד האירופי להסכם בילטראלי בין ישראל ובריטניה תוך הכנסת שינויים מינימליים המתחייבים מהמעבר. כלומר, צפוי כי הסחר בין הצדדים ימשיך להתקיים באותם תנאים בהם הוא מתקיים כיום.

לכל שאלה אתם מוזמנים לפנות: לאורנה אברהם,

אגף מדיניות והסכמי סחר שבמינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה

בכתובת המייל הבאה:  IsraelFTAs@Economy.gov.il

 


מטה מינהל סחר חוץ

צור קשר עם: מטה מינהל סחר חוץ
ליצירת קשר לחצו >>