Flag_of_Panama.svg

 

רקע:

פנמה חתמה בשנים האחרונות על הסכמי סחר חופשי עם מדינות רבות, בהן ארה”ב, האיחוד האירופי, קנדה, מדינות אפט”א, סינגפור, טאיוואן, מקסיקו, קולומביה, צ’ילה ופרו. הסכם סחר חופשי עם פנמה ישווה את מעמדה של ישראל, בהיבטים הנוגעים להטבות בסחר, למדינות אלה.

ההסכם, שיכלול גם פרק בתחום השירותים, יהווה מקפצה נוספת עבור חברות ישראליות בתחומי השירותים שיוכלו להשתלב בפעילות המדינה – בדגש על תוכנה, תקשורת, אבטחת מידע, הנדסה ומו”פ, כמו גם כמובן בתחומים האחרים – ובכך לאפשר מימוש הפוטנציאל הטמון בשוק זה ובשווקים שבסביבתו.

המו”מ מתקיים במסגרת מדיניות המינהל לסחר חוץ במשרד הכלכלה במטרה להרחיב את היצוא מישראל לשווקים חדשים, וכחלק ממדיניות הממשלה להידוק היחסים עם אמריקה הלטינית. נכון להיום נהנית התעשייה בישראל מיתרון תחרותי ביצוא לגוש המרקוסור (הכולל את ברזיל, ארגנטינה, אורוגוואי ופרגוואי) מתוקף היותה המדינה היחידה מחוץ לאמריקה הלטינית לה הסכם סחר חופשי בתוקף מול גוש חשוב זה.

להידוק היחסים הכלכליים עם פנמה חשיבות הן בפתיחת שווקים חדשים עבור התעשייה הישראלית והן בחיזוק מעמדה של ישראל באמריקה הלטינית.

כחלק ממיפוי האינטרסים של היצואנים הישראלים וכדי לוודא, שהאינטרסים שלך כיצואן/נית יישמרו ככל שניתן, אנו מעוניינים לקבל משוב מהיצואנים הקיימים או הפוטנציאלים לשוק הפנימי. נא היכנסו לקישור להלן למילוי השאלון:

שאלון הסרת מכסים בייצוא מישראל לפנמה (תום מועד ההתייעצות- 28.2.2015)