ינון אלרועי, הציר הכלכלי וראש ניספחות משרד הכלכלה והתעשייה בניו-יורק, בתכנית הכלכלית בגלי צה"ל:
הראיון נערך בעקבות האפשרות לפיה ארה"ב והאיחוד האירופי יקדמו שיתופי פעולה במיזמי תשתיות בינ"ל, שיתחרו ביוזמת החגורה והדרך של סין.