פברואר 17, 2014
פברואר 17, 2014

בשנת 2013 נרשמה התייצבות בחלקן של מדינות אסיה מסך היצוא הישראלי (לאחר מגמת גידול בשנים קודמות). היצוא לארה”ב מתוך סך היצוא ירד מ-24% בשנת 2012 ל-22% בשנת 2013, ועל חשבון כך חלה עלייה ביצוא לאיחוד האירופי וליתר הארצות ב-1%, לעומת שנה שעברה:

 התפלגות סחר החוץ של ישראל לגושי סחר

בין יעדי היצוא של ישראל ומקורות היבוא שלה קיים חוסר סימטריה. כ-53% מהיצוא הישראלי (ללא יהלומים), מופנה לכלכלות המערב (ארה”ב ואירופה), ואילו רק 46% מסך היבוא, מקורו במדינות אלו.

בבחינת התפלגות מקורות היבוא של ישראל, ניכרת מגמה דומה לזו של היצוא. בשנת 2013 שיעור היבוא מארה”ב מתוך סך היבוא ירד בכ-2%; היבוא ממדינות האיחוד האירופי ואסיה נשאר דומה לשנה הקודמת ואילו חלקן של יתר הארצות כמקורות יבוא גדל ב-2%.

 הערכת התפתחות סחר החוץ של ישראל בשנים הקרובות

על פי מודל תחזיות היצוא של מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה, היצוא התעשייתי של ישראל צפוי לצמוח בשיעור של 1.9% בלבד בשנה הקרובה (2014) ובשיעור גבוה יותר, של 4.2% בשנת 2015. עבור שנת 2014 מדובר בעדכון מטה של התחזית הקודמת (ינואר 2013), שעמדה על 4.2%. התחזית עודכנה מטה בשל צמיחה מאכזבת של הביקושים הצפויים מהודו וברזיל, ובשל הקיפאון הצפוי בביקושים של מדינות כמו קנדה, טורקיה והולנד.

 תחזית היצוא הישראלי

בבחינת תחזית צמיחת היצוא בפילוח לגושי סחר, עולה כי הצמיחה הגבוהה ביותר צפויה ביצוא למדינות אסיה, אם כי, גם תחזית צמיחה זו- 4.7% בשנת 2014, נמוכה ביחס לתחזית הקודמת (8.5%). בארה”ב ובאירופה לעומת זאת, בהן הביקושים ליבוא מצויים במגמת האטה, היצוא הישראלי צפוי לצמוח בשנת 2014 בשיעור נמוך מהממוצע-  1.3% ו-1.5% בהתאמה.

 תחזית התפלגות היצוא לגושי סחר

בשנים הבאות צפויה להימשך מגמת הצמיחה ביצוא למדינות אסיה ובשנת 2018 חלקן של מדינות אלו מסך היצוא הישראלי צפוי להוות כ-25% (לעומת 21% ב-2013). במקביל צפויה מגמת היחלשות ביצוא למערב, ובשנת 2018 חלקן של אירופה וארה”ב צפוי להוות (יחדיו) כ-60% מסך היצוא הישראלי (לעומת 63% ב-2013).


אהוד גונן

צור קשר עם: אהוד גונן
ליצירת קשר לחצו >>